Little Sprouts Runway ๒๐๑๗ : ๙ ตามที่พ่อทำ จากหมื่นวันที่พ่อสร้าง

403
Little Sprouts Runway ๒๐๑๗ : ๙ ตามที่พ่อทำ จากหมื่นวันที่พ่อสร้าง

Little Sprouts Runway ๒๐๑๗ : ๙ ตามที่พ่อทำ จากหมื่นวันที่พ่อสร้าง
การแสดงแฟชั่นโชว์ประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ครั้งแรกของเมืองไทย

เพื่อเป็นการน้อมสำนึกรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พระผู้ทรงคุณอันประเสริฐแก่แผ่นดินและพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ ด้วยทรงพระปรีชาสามารถในศาสตร์สาขานานับอเนกอนันต์ นำความผาสุกร่มเย็นเป็นอยู่ที่ดีมาสู่ชีวิตของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าผ่านศาสตร์ของพระราชาโดยเฉพาะ “แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใต้พระบารมีตลอด 70 ปีของการครองราชย์จึงทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจไทยทั้งชาติและทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชย์ยาวนานมากที่สุดในโลก แบรนด์เสื้อผ้าเด็กชั้นนำของเมืองไทย นำโดย อมลระดา ทรงพัฒนาศิลป์ เจ้าของ แบรนด์ La Familleและ สายวลี สาครจิตร เจ้าของ แบรนด์ La Lune ร่วมกับอีก 6 แบรนด์ดัง ได้แก่ Cara Kids / Alisa / Little Bella / Fairy Fay / Baby captain และ Jinger Snaps   จึงได้ร่วมกันจัดงานแถลงข่าว  “Little Sprouts Runway ๒๐๑๗ : ๙ ตามที่พ่อทำ จากหมื่นวันที่พ่อสร้าง” การแสดงเดินแฟชั่นโชว์ประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ครั้งแรกของเมืองไทย ผ่านเรื่องราวโครงการพระราชดำริที่ทรงคุณค่ายิ่งใหญ่และมีความหมายต่อความรักและความผูกพัน อีกทั้งยังเป็นแนวทางตามที่พระองค์ทรงทำคุณความดีตลอดพระชนม์ชีพขึ้น

Little Sprouts Runway ๒๐๑๗ : ๙ ตามที่พ่อทำ จากหมื่นวันที่พ่อสร้าง
Little Sprouts Runway ๒๐๑๗ : ๙ ตามที่พ่อทำ จากหมื่นวันที่พ่อสร้าง

อมลระดา ทรงพัฒนาศิลป์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีรินพัฒน์ จำกัด  เจ้าของแบรนด์ La Famille เผยถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานนี้ว่า “งาน  Little Sprouts Runway ๒๐๑๗ : ๙ ตามที่พ่อทำ จากหมื่นวันที่พ่อสร้าง  เป็นงานการแสดงเดินแบบแฟชั่นโชว์เด็กจากแบรนด์เสื้อผ้าเด็กชั้นนำของเมืองไทยหลายแบรนด์ดังในบทเพลงพระราชนิพนธ์ ที่จะถ่ายทอดเรื่องราวโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลายโครงการจาก 4,000 กว่าโครงการตลอด 70 ปีที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเหน็ดเหนื่อยตรากตรำลำบากพระวรกาย เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยือนอาณาประชาราษฎรชาวไทยทั่วทุกหมู่เหล่าในทุกถิ่นที่ทุรกันดาร จนก่อเกิดเป็นโครงการพระราชดำริที่ช่วยพลิกฟื้นผืนป่า เป็นแหล่งชุบชีวิต สร้างรายได้เศรษฐกิจสู่ชาวไทยและประเทศไทยตราบถึงทุกวันนี้ สิ่งที่พระองค์ท่านทำเพื่อพวกเรานั้นมิอาจเทียบได้กับสิ่งที่พวกเราคิดทำเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระเมตตามหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อเราชาวไทย

วันนี้เราจึงอยากจะร่วมใจกันจัดงานที่แสดงให้เห็นถึงความรักที่พวกเราชาวไทยมีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยนำการเดินแฟชั่นโชว์มาประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ครั้งแรกของเมืองไทย ผสมผสานกับการถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งใหญ่และอยู่ในความทรงจำของพวกเราถึงสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งเพลงพระราชนิพนธ์หลายต่อหลายบทเพลงล้วนไพเราะทั้งท่วงทำนองและเนื้อร้อง แสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านการดนตรีในฐานะคีตราชันย์    อีกทั้งยังสามารถนำมาสอดประสานกับการแสดงแบบ

Little Sprouts Runway ๒๐๑๗ : ๙ ตามที่พ่อทำ จากหมื่นวันที่พ่อสร้าง

แฟชั่นโชว์ของเยาวชน ตลอดจนนักแสดงรุ่นใหม่ที่มาร่วมแรงร่วมใจกันในงานนี้ ให้สามารถน้อมนำแนวคำสอนของพระองค์ท่านไปปรับใช้ดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข  สมดังแนวคิดของการจัดงานที่ว่า ๙ ตามที่พ่อทำ จากหมื่นวันที่พ่อสร้าง

สายวลี สาครจิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีรินพัฒน์ จำกัด เจ้าของแบรนด์ La Lune กล่าวถึงรูปแบบของการจัดงานครั้งสำคัญนี้ว่า “จากแรงบันดาลใจจากบทเพลงพระราชนิพนธ์ใพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สู่การแสดงแบบแฟชั่นโชว์แบรนด์เสื้อผ้าเด็กชั้นนำ ส่งต่อให้ผู้ชมได้สัมผัสถึงศาสตร์ของพระราชาที่ทรงคุณค่า รวมด้วยการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์จากนักร้องมีชื่อเสียง ซึ่งพิธีเปิดมีการแสดงพิเศษจาก เก่ง ธชย แสดงขับเสภาโหมโรง และการแสดงโชว์ปิดจากศิลปินระดับประเทศร่วมกับนักร้องประสานเสียงและนักแสดงที่ผ่านการออดิชั่นในโครงการและโชว์ชุด Finale ของทุกแบรนด์

Little Sprouts Runway ๒๐๑๗ : ๙ ตามที่พ่อทำ จากหมื่นวันที่พ่อสร้าง

ภายในงานมีการแสดงเดินแฟชั่นโชว์โดยเด็ก ๆ กว่า 200 ชีวิต ประกอบเพลงพระราชนิพนธ์กับพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9 อาทิ เพลงชะตาชีวิต – พระมหาชนก ตอนที่ 1 เพลงสายฝน-โครงการฝนหลวง เพลงใกล้รุ่ง – กังหันน้ำชัยพัฒนา เพลงยิ้มสู้ – ด้านการเกษตร (หญ้าแฝก แกล้งดิน แก้มลิง) เพลงยามเย็น – โครงการหลวง เพลงเกาะในฝัน – ด้านการกีฬา เพลง Oh I Say – ด้านการศึกษา เพลง Still on  my mind – การถ่ายภาพ เพลง Echo – คีตราชชันต์ เพลงความฝันอันสูงสุด และเพลงแสงเทียน – เศรษฐกิจพอเพียง  เพลงแผ่นดินของเรา – พระมหาชนก ตอนที่ 2 โดยทุกบทเพลงพระราชนิพนธ์บรรเลงโดยวงดุริยางค์ทหารเรือและโชว์พระมหาชนกทั้ง 2 ตอนได้นักแสดงเยาวชนรุ่นใหม่คือ ยอร์ช ยงศิลป์ วงศ์พนิตนนท์ นำแสดง ขับร้องการแสดงชุดพระมหาชนกโดย เก่ง ธชย และเหล่าศิลปินอีกมากมาย ได้แก่ จอห์นนิเฟอร์ The Voiceเข้ม ศุภกิจ The Voiceอ้น กันณพงศ์ The Voiceไตเติ้ล สุทธิชาติ The Voiceโอ๊ด จีรวุฒิ The Voiceสวย สโรชา The Voiceฝ้าย อาภาภัทร The Voiceแต๊ก วิชย The Voiceแต๊ก อานนท์ The Voiceฟาง กฤติยาภรณ์ (นักร้องรางวัลพระราชทาน) และ Saxpackgirl ร่วมด้วยการแสดงพิเศษ ‘บทเพลงของพ่อ’ จาก  โดม ปกรณ์ ลัม นอกจากนี้ยังมีการประกวดภาพวาดระบายสี หัวข้อ ‘พระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9” ทั้ง 9 ด้านนั้นของในหลวง นิทรรศการและการแสดงผลงานภาพวาดดังกล่าว โดยจัดแสดงภาพวาดของผู้ชนะการประกวดทั้งหมด 9 เรื่องจะจัดแสดงในส่วนนิทรรศการด้านหน้างาน และผลงานภาพวาดจากผู้เข้าประกวดทุกชิ้นจะนำมาฉายในจอ LED บนเวทีในช่วง Final Show และบูธพิเศษของ ‘มูลนิธิคุณพุ่ม’ อีกทั้งรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานยังมอบเป็นพระราชกุศล เข้ามูลนิธิคุณพุ่มเพื่อช่วยเหลือเด็กพิเศษอีกด้วย”
ทั้งนี้งาน Little Sprouts Runway ๒๐๑๗ : ๙ ตามที่พ่อทำ จากหมื่นวันที่พ่อสร้าง  จะจัดขึ้นในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ศกนี้ ณ โรงละครแห่งชาติ ตั้งแต่เวลา 13.00 – 17.00 น. ผู้สนใจเข้าชมสามารถซื้อบัตรได้ตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ หรือโทรสอบถามรายละเอียดการจองบัตรได้ที่ โทร.090-990-9292

ยอร์ช ยงศิลป์ วงศ์พนิตนนท์
ยอร์ช ยงศิลป์ วงศ์พนิตนนท์
ยอร์ช ยงศิลป์ วงศ์พนิตนนท์
ยอร์ช ยงศิลป์ วงศ์พนิตนนท์
เก่ง ธชย
เก่ง ธชย

 

Loading...