7 โปสเตอร์คาแรกเตอร์นักแสดงนำ จากภาพยนตร์ ขุนพันธ์‬

1179
ขุนพันธ์

ขุนพันธ์ 14 กรกฎาคม 2559 ในโรงภาพยนตร์

อนันดา เอเวอริงแฮม
อนันดา เอเวอริงแฮม รับบทเป็น ขุนพันธ์
กฤษดา สุโกศล แคลปป์ รับบทเป็น อัลฮาวียะลู
กฤษดา สุโกศล แคลปป์ รับบทเป็น อัลฮาวียะลู
ชูพงษ์ ช่างปรุง รับบทเป็น เสือสัง
ชูพงษ์ ช่างปรุง รับบทเป็น เสือสัง
พิมลรัตน์ พิศลยบุตร รับบทเป็น บุหงา
พิมลรัตน์ พิศลยบุตร รับบทเป็น บุหงา
ภคชนก์ โวอ่อนศรี รับบทเป็น หลวงโอฬาร
ภคชนก์ โวอ่อนศรี รับบทเป็น หลวงโอฬาร
กานต์พิสชา เกตุมณี รับบทเป็น มาลัย
กานต์พิสชา เกตุมณี รับบทเป็น มาลัย
สนธยา ชิตมณี รับบทเป็น ไข่โถ

สนธยา ชิตมณี รับบทเป็น ไข่โถ
Loading...