37th แพรว Praew Charity & Praew Iconic Beauty 2015

2638
37th แพรว Praew Charity & Praew Iconic Beauty 2015

นิตยสาร แพรว ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 37 ฉลองอย่างยิ่งใหญ่จัดงาน 37th แพรว Praew Charity & Praew Iconic Beauty 2015 มหกรรมช็อปปิ้งการกุศลสินค้าแบรนด์เนมเริดๆ มือสองคุณภาพเยี่ยมในราคาสุดพิเศษที่เหล่าเซเลบริตี้ใจดี อาทิ ชฎาทิพ จูตระกูล, อุษณีย์ มหากิจศิริ           ลีโอณีโอ, นวินดา ตันตระกูล, ปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี, ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล, ยุวดี จิราธิวัฒน์, นิตย์สินี จิราธิวัฒน์, อชิรญา วรวงศ์วสุ, นพวรรณ เกียรติพิโรดม, จุฬาลักษณ์ ผลภิภม, สิริเกศ จิรกิติ, กฤษดา อัมพุช, วิภา อัมพุช, ธาพิดา นรพัลลภ, นรรจาพร จงควินิต, ปองนัดดา อุลปาทร และ ณัฐธีรา บุญศรี ร่วมใจนำมาจำหน่ายเพื่อระดมทุนสมทบเข้ากองทุนแพรวแชริตี้ ช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้ยากไร้ และสัตว์ทุกข์ยาก โดยครั้งนี้จะมีการมอบเงินบริจาคโดย คุณเมตตา อุทกะพันธ์ ให้กับ 5 มูลนิธิ ดังนี้

  1. บ้านแรกรับ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก กรุงเทพฯ
  2. 2. ศูนย์สงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ วัดป่าศรีมงคล จังหวัดร้อยเอ็ด
  3. 3. กองทุนศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย โรงพยาบาลช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติ จังหวัดลำปาง
  4. 4. สถานสงเคราะห์เด็กยากไร้ วัดโบสถ์วรดิตถ์ จังหวัดอ่างทอง
  5. 5. มูลนิธิศูนย์รักษ์สุนัขหัวหินในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พลาดไม่ได้!!! ไฮไลท์ปิดท้ายงาน “37th ด้วยแฟชั่นโชว์สุดเซอร์ไพรส์จากแขกคนพิเศษของแพรว ที่ยกขบวนรวมตัวกันมาอย่างยิ่งใหญ่ คุ้มค่ากับการรอคอยแน่นอน เตรียมพบกันวันศุกร์ที่   11 กันยายน 2558 เปิดบู้ธให้เริ่มช้อปเวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณแฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ติดตามชมภาพของแบรนด์เนมชิ้นเด็ด และ ความเคลื่อนไหวต่างๆ ได้ในนิตยสารแพรว, Amarin TVHD ช่อง 34 และ 44, www.praew.com, FB:  praewmagazine และ   IG: praewmag

 "นิตยสารแพรว""นิตยสารแพรว"

    นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งความพิเศษของงานในครั้งนี้คือ การมอบรางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์ความงามยอดเยี่ยมแห่งปี Praew Iconic Beauty 2015 โดยรวมบิวตี้กูรู, บรรณาธิการแฟชั่น และ บรรณาธิการความงามนิตยสารชั้นนำ 9 ท่าน ได้แก่ คุณลูกน้ำ-สุคนธ์ สีมารัตนกุล เมคอัพอาร์ติส, คุณไก่-สมพร ธิรินทร์ แฮร์สไตลิสท์, คุณศิริเพ็ญ ผลัญชัย บรรณาธิการบริหารนิตยสาร แพรว, คุณเตย-พัดชา ศุภนิมิต บรรณาธิการความงามนิตยสาร แพรว, คุณชะเอม-ชนิตร์ปรียา กุลหทัย บรรณาธิการความงามนิตยสาร InStyle, คุณนุ่น-ดุจฤทัย ศานติวงศ์สกุล บรรณาธิการความงามนิตยสาร สุดสัปดาห์, คุณเอ๋ย-ณิชา สุวรรณบุณย์ บรรณาธิการความงามนิตยสาร Lemonade, คุณโยเกิร์ต-รวิวรรณ บุญประชม นางแบบ และ คุณปอนด์-ธนฤทธิ์ แสงสิน สไตลิสท์นิตยสาร แพรว มาร่วมเฟ้นหาสุดยอดผลิตภัณฑ์ความงามหลากหลายแบรนด์ดังจากทั่วประเทศกว่า 400 ชิ้น โดยจัดแบ่งการมอบรางวัลเป็น 5 หมวดผลิตภัณฑ์ได้แก่ SKINCARE, MAKEUP, HAIR, PERFUME และ SPA & CLINIC

    เซเลบริตี้ใจดีที่นำสินค้าแบรนด์เนมคุณภาพเยี่ยมมาจำหน่ายในราคาพิเศษเพื่อระดมทุนสมทบเข้า กองทุนแพรวแชริตี้ มีดังนี้

"37th แพรว Praew Charity & Praew Iconic Beauty 2015"

กฤษณา  อัมพุช

"37th แพรว Praew Charity & Praew Iconic Beauty 2015"

ชฎาทิพ จูตระกูล

"37th แพรว Praew Charity & Praew Iconic Beauty 2015"

อุษณีย์ มหากิจศิริ

 "37th แพรว Praew Charity & Praew Iconic Beauty 2015"

ยุวดี จิราธิวัฒน์

 "37th แพรว Praew Charity & Praew Iconic Beauty 2015"

นิตย์สินี จิราธิวัฒน์

 "37th แพรว Praew Charity & Praew Iconic Beauty 2015"

ปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี

 "37th แพรว Praew Charity & Praew Iconic Beauty 2015"

นวินดา ตันตระกูล

 "37th แพรว Praew Charity & Praew Iconic Beauty 2015"

วิภา อัมพุช

 "37th แพรว Praew Charity & Praew Iconic Beauty 2015"

ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล

 "37th แพรว Praew Charity & Praew Iconic Beauty 2015"

ปองนัดดา อุลปาทร

จุฬาลักษณ์ ผลภิภม

 "37th แพรว Praew Charity & Praew Iconic Beauty 2015"

อชิรญา วรวงศ์วสุ

 "37th แพรว Praew Charity & Praew Iconic Beauty 2015"

นพวรรณ เกียรติพิโรดม

 "37th แพรว Praew Charity & Praew Iconic Beauty 2015"

สิริเกศ จิรกิต

 "37th แพรว Praew Charity & Praew Iconic Beauty 2015"

ธาพิดา นรพัลลภ

 

นรรจาพร จงควินิต

 

ณัฐธีรา บุญศรี

 

ณรัฐ นภาวรรณ

 

กันตา เหมสถาปัตย์

 

สุริยน ศรีอรทัยกุล

 

ณชนก วิศิทธิศักดิ์

 

รณันธร พลชาติ

 

สุชาดา สมอัศวชัย

 

ณิชา ธนาลงกรณ์

 

วิลาสินี ธัญญวิเศษศิลป์

 

จินดาภา เทวกุล ณ อยุธยา

 

หทัยชนก สุวรรณทรรภ

 

สามสรา เอี่ยมเอกดุลย์

 

ธีรรัตน์ จงประเสริฐ

 

จุฑาวรรณ ไกรฤกษ์

 

คัทลียา กระจ่างเนตร์

 

ภารดี พูลวรลักษณ์

 

อาภาพร ศิริปทุมมาศ

 

ณัฐพล จุฬางกูร

 

อัญชลี วิกสิตนาคกุล

 

คริส หอวัง

 

วรวิทย์ ศิริพากษ์

 

สุรีย์ รัตนหิรัญญา

 

ดิษยา สรไกรกิติกูล

 

รุจิตร สุธนะเสรีพร

 

ฉัตรเบญจา นันทาภิวัฒน์

 

ดนัย สรไกรกิติกูล

 

พอฤทัย ณรงค์เดช

 

รุ่งทิพย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

 

บุษกร วงศ์พัวพันธ์

 

ตะวันนา ธารา

 

สมชัย เลิศสุทธิวงศ์

 

พิชัย จิราธิวัฒน์

 

พล ตัณฑเสถียร

 

วราวุธ เลาหพงศ์ชนะ

 

โศภนา เลวิจันทร์

 

ทัศพล แบแลเว็ลด์

 

วิกันดา พัฒนบำรุง

 

นันทมาลี ภิรมย์ภักดี

 

อัจฉรา บุรารักษ์

 

ระเฑียร ศรีมงคล

 

กรกฎ ศรีวิกรม์

 

ศุภลักษณ์ อัมพุช

 

วิจิตรา ส่งทวีผล

 

เบญจรัตน์ เนติโพธิ์ อัตตาหกุล

 

วิรัช กวินมุทธาธร

 

สุพรทิพย์ ช่วงรังษี

 

ชาญ่า ณ นคร

 

พิมพ์ปรีชา ศรีสวัสดิ์

 

กาญจนวรรณ ลายลักษณ์ศิริ

 

จรินทร์พร จุนเกียรติ

 

อรวรรณ อิงคสิทธิ์

 

สุทธิพงษ์ อัมพุช

 

พรเดช จันทวานิช

 

ปาณนุษา บุญศรี

 

ณธนพร เอื้อวันทนาคูณ

 

มานิดา เรืองศรี

 

ภูมิพัฒน์ รองรัตน์

 

พัชรพิมล ยังประภากร

 

จริยาวรรณ ธนกิจบวรพันธ์

 

พลอยลดา ธนาไพศาลวรกุล

 

พิชชา ประกายเลิศลักษณ์

 

สลิล สุญาณเศรษฐกร

 

วชิรา จิตศักดานนท์

 

โสภิณ รองรัตน์

 

วทานิกา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา

 

กรกนก ยงสกุล

 

วิวรรณ บุณยประทีปรัตน์

 

อัครรัฐ วรรณรัตน์

 

ณิชยา ธรรมาวรานุคุปต์

 

วิน โชคคติวัฒน์

Loading...