โอ อนุชิต สพันธุ์พงษ์ นิตยสาร เพื่อนเดินทาง no.425 May 2015

1554
โอ อนุชิต เพื่อนเดินทาง

    เพื่อนเดินทาง นิตยสารท่องเที่ยวรายเดือนที่ยืนหยัดอยู่บนแผงหนังสือมาเป็นเวลาถึง 33 ปี ได้เสนอเรื่องราวทั้งในและต่างประเทศ แหล่งช็อปปิ้ง อาหารจานเด็ด ข้อมูลการเดินทาง และแฟชั่นเครื่องแต่งกาย โดยนายแบบและนางแบบชื่อดัง นอกจากนี้ เพื่อนเดินทาง ยังเป็นนิตยสารท่องเที่ยวฉบับเดียวที่ได้รับการคัดเลือกเป็นหนังสือบริการผู้โดยสารบนเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กลุ่มผู้อ่านหลักของนิตยสารเพื่อนเดินทางอยู่ในช่วงอายุ 20-45 ปี นับว่ากลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงและเป็นวัยทำงาน ด้วยยอดพิมพ์ทั้งหมด 55,000 ฉบับต่อเดือน นิตยสาร เพื่อนเดินทาง เหมาะสำหรับอ่านทั้งครอบครัว และยังสามารถเก็บไว้เป็นข้อมูล เมื่อต้องการจะไปเที่ยวที่ต่างๆได้ตลอดเวลาอีกด้วย และนิตยสาร เพื่อนเดินทาง ฉบับประจำเดือน พฤษภาคมนี้ ได้ดาราหนุ่มคมเข้ม โอ อนุชิต สพันธุ์พงษ์ มาเป็นเพื่อนเดินทางไปกับคุณ หาซื้อกันได้แล้วทุกแผงหนังสือชั้นนำ

"โอ อนุชิต สพันธุ์พงษ์"
โอ อนุชิต สพันธุ์พงษ์ นิตยสาร เพื่อนเดินทาง no.425 May 2015
"โอ อนุชิต สพันธุ์พงษ์"
โอ อนุชิต สพันธุ์พงษ์ นิตยสาร เพื่อนเดินทาง no.425 May 2015
"โอ อนุชิต สพันธุ์พงษ์"
โอ อนุชิต สพันธุ์พงษ์ นิตยสาร เพื่อนเดินทาง no.425 May 2015
"โอ อนุชิต สพันธุ์พงษ์"
โอ อนุชิต สพันธุ์พงษ์ นิตยสาร เพื่อนเดินทาง no.425 May 2015
"โอ อนุชิต สพันธุ์พงษ์"
โอ อนุชิต สพันธุ์พงษ์ นิตยสาร เพื่อนเดินทาง no.425 May 2015
"โอ อนุชิต สพันธุ์พงษ์"
โอ อนุชิต สพันธุ์พงษ์ นิตยสาร เพื่อนเดินทาง no.425 May 2015
"โอ อนุชิต สพันธุ์พงษ์"
โอ อนุชิต สพันธุ์พงษ์ นิตยสาร เพื่อนเดินทาง no.425 May 2015
"โอ อนุชิต สพันธุ์พงษ์"
โอ อนุชิต สพันธุ์พงษ์ นิตยสาร เพื่อนเดินทาง no.425 May 2015
"โอ อนุชิต สพันธุ์พงษ์"
โอ อนุชิต สพันธุ์พงษ์ นิตยสาร เพื่อนเดินทาง no.425 May 2015
"โอ อนุชิต สพันธุ์พงษ์"
โอ อนุชิต สพันธุ์พงษ์ นิตยสาร เพื่อนเดินทาง no.425 May 2015
"โอ อนุชิต สพันธุ์พงษ์"
โอ อนุชิต สพันธุ์พงษ์ นิตยสาร เพื่อนเดินทาง no.425 May 2015
Loading...