โบ๊ท เดอะเยอร์ส แท็กทีม บิ๊กเอ็ม บุกโรงเรียน แนะแนวเทคนิคสุดเด็ดประหยัดน้ำ

367
บิ๊กเอ็ม กฤตฤทธิ์

“โบ๊ท เดอะเยอร์ส” แท็กทีม “บิ๊กเอ็ม” บุกโรงเรียน
แนะแนวเทคนิคสุดเด็ดที่ประหยัดน้ำ
ในกิจกรรม Water Ranger ปฎิบัติการพิทักษ์น้ำ ปีที่5″

จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี สำหรับกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมส่งเสริมการประหยัดน้ำในสถาบันการศึกษาของการประปานครหลวง “Water Ranger ปฎิบัติการพิทักษ์น้ำ ปีที่5” เพื่อให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์และใช่ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่าแก่เยาวชนรวม 15 โรงเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ ซึ่งในปีนี้มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 15 โรงเรียน เช่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนเซนคาเบรียล โรงเรียนวัดนวลนรดิศ เป็นต้น พร้อมเฟ้นหาโรงเรียนที่จัดทำแผนรณรงค์กระหยัดน้ำลดค่าน้ำได้จริง ชิงโลและเงินรางวัล 10000 – 50000 รวมมูลค่า 280000 กว่าบาท

โดยล่าสุดหนุ่มหล่อมากความสามารถ “โบ๊ท เดอะเยอร์ส” และ “บิ๊กเอ็ม กฤตฤทธิ์ บุตรพรม” สวมบทเป็นวิทยากรจำบุกไปให้ความรู้กับน้องที่โรงเรียนในสถาบันการศึกษาของการประปานครหลวงส่วนไฮไลท์ของกิจกรรมการประหยัดน้ำในวันนี้อยู่ที่ หนุ่ม “โบ๊ท เดอะเยอร์ส” และ “บิ๊กเอ็ม” งัดกลกลยุทธ์แนะแนวเทคนิคสุดเด็ดที่เป็นประโยชน์ต่อการประหยัดน้ำ ทั้งการแปลงฟัน โดยไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ เทคนิคการซ่องท่อประปารั่วซึมมาแนะนำน้องๆ พร้อมทั้งไม่ลืมที่จะปลูกฝังสร้างจิตสำนึกให้น้องๆ รู้จักใช้น้ำอย่างมีรู้คุณค่า เพื่อนำไปใช้พัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคมควบคู่กันไปด้วย
สามารถติดตามความเคลื่นไหวของโครงการ Water Ranger ปฎิบัติการพิทักษ์น้ำ ปีที่5 ภายใต้แนวคิด “ทรัพยากรน้ำมีวันหมด ใช้ทุกหยดอย่างรู้คุณค่า” ได้ที่แฟนเพจ ‪http://www.facebook/waterranger

โบ๊ท เดอะเยอร์ส
โบ๊ท เดอะเยอร์ส
บิ๊กเอ็ม กฤตฤทธิ์ บุตรพรม
บิ๊กเอ็ม กฤตฤทธิ์ บุตรพรม
โบ๊ท เดอะเยอร์ส
โบ๊ท เดอะเยอร์ส
Loading...