แกร็บ ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดึงศักยภาพคนรุ่นใหม่ เตรียมพร้อมสู่การทำงานในโลกยุคดิจิทัล

29
แกร็บ ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดึงศักยภาพคนรุ่นใหม่ เตรียมพร้อมสู่การทำงานในโลกยุคดิจิทัล

นายวรฉัตร ลักขณาโรจน์ กรรมการบริหาร แกร็บ ประเทศไทย และ ศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์ คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) เพื่อส่งเสริมความรู้ และยกระดับศักยภาพเชิงธุรกิจของนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านการเรียนรู้ และร่วมปฏิบัติงานจริง โดยมีทีมผู้บริหารของแกร็บ ประเทศไทย คอยให้คำปรึกษา โดยความร่วมมือในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ GrabCampus ที่แกร็บมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและความสามารถเชิงธุรกิจของเยาวชนคนรุ่นใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในโลกยุคดิจิทัลผ่านกิจกรรมหลัก อาทิ การจัดประกวดแผนธุรกิจ GrabSpark ส่งเสริมการใช้องค์ความรู้ทางธุรกิจและเทคโนโลยีมาต่อยอดเป็นไอเดียใหม่ๆ ในการขับเคลื่อนธุรกิจและสังคม การจัดโปรแกรมฝึกงาน GrabIntern ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยได้เข้ามาเรียนรู้การทำงานจริงอย่างใกล้ชิดกับผู้บริหารของแกร็บ และการจัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ พร้อมให้คำแนะนำในเรื่องของการทำงานโดยผู้บริหารแกร็บ เป็นต้น ทั้งนี้ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือได้จัดขึ้น ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อเร็วๆ นี้

Loading...