เอิร์ธ ศัลย์ศัลย์ ชวนอนุรักษ์ความเป็นไทย ร่วมงาน สืบสานตำนานไหมไทย

370
เอิร์ธ ศัลย์ศัลย์

เอิร์ธ ศัลย์ศัลย์ ชวนอนุรักษ์ความเป็นไทย ร่วมงาน สืบสานตำนานไหมไทย

เอิร์ธ ศัลย์ศัลย์ อิทธิสุขนันท์ ดาราพิธีกรชื่อดัง เชิญชวนอนุรักษ์ความเป็นไทย สืบสานตำนานไหมไทย ในงาน ประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก ครั้งที่ 24 และงานตรานกยูงพระราชทานครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 ซึ่งจัดโดย กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 10 – 14 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ กรุงเทพฯ ระดมสุดยอดงานวิจัยหม่อนไหมนานาชาติ  ผ้าไหม 84 ลาย อัตลักษณ์หมู่บ้านอนุรักษ์ไหมไทยพื้นบ้านเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา “พระมารดาแห่งไหมไทย” พร้อมตลาดผ้าไหมที่ใหญ่ที่สุดแห่งปี  เอิร์ธ ศัลย์ศัลย์ ตัวแทนของโครงการกล่าวว่า

“สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เป็นวาระพิเศษ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครบ 70 ปี9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา และ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์ตรานกยูงพระราชทาน ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงพระราชทานไว้เพื่อเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผ้าไหมไทยให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้น

สำหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการภายในงานตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 นี้ ได้แก่ นิทรรศการหมู่บ้านอนุรักษ์ไหมไทยเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา ซึ่งเป็นการสาธิตและจัดแสดงกระบวนการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ จากหมู่บ้านอนุรักษ์ไหมไทย เทิดพระเกียรติ 84 พรรษาทั่วประเทศ  มีการจัดแสดงพันธุ์หม่อน ชีพจักรไหมและการเลี้ยงไหม การสาวไหม เส้นไหมย้อมสีธรรมชาติ-การทำผ้ามัดย้อม-ผ้าพิมพ์ลาย การแปรรูปหม่อนเป็นอาหารนานาชนิด การแปรรูปไหมเป็นเวชสำอาง ซึ่งจะมีนักเรียนมาสาธิตทำถุงหุ้มสบู่สำหรับขัดผิว และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดแสดงผ้าอัตลักษณ์ 79 ชิ้นหมู่บ้านอนุรักษ์ไหมไทย

นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ตรานกยูงพระราชทาน ทั้ง 4 ประเภท นิทรรศการ 84 ลวดลายผ้าเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาซึ่งเป็นผ้าที่หาชมได้ยากยิ่งนอกจากนี้ยังมีการแสดงผลิตภัณฑ์ Green Productจากไหมอีรี่การสาธิตการทอผ้าจากนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดสระแก้ว ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการทายาทหม่อนไหม และจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่ชนะการประกวดจากการประกวดเส้นไหม  ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี 2559นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากหม่อนและไหมที่มีคุณภาพซึ่งปีนี้มีร้านค้าจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรไทยทั่วประเทศ และร้านค้าของมูลนิธิศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รวมกว่า 200 ร้าน

กรมหม่อนไหม จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก ครั้งที่ 24 และงานตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559ในวันที่10-14 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพฯเวลา  09.00 – 20.00 น.เพื่อร่วมสืบสานภูมิปัญญาหม่อนไหม ซึ่งนับเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมานานรวมทั้งร่วมสนับสนุนสินค้าจากภูมิปัญญาของเกษตรไทยทั่วประเทศ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมด้วย”

เอิร์ธ ศัลย์ศัลย์ อิทธิสุขนันท์
เอิร์ธ ศัลย์ศัลย์ อิทธิสุขนันท์
สืบสานตำนานไหมไทย
สืบสานตำนานไหมไทย
Loading...