เจษ-น้ำฝน-ญิ๋งญิ๋ง-ป๊อบ ตัวแทนดาราจิตอาสา ร่วม กิจกรรม Good Day Say No Plastic Bag On The Beach

275
เจษ-น้ำฝน-ญิ๋งญิ๋ง-ป๊อบ ตัวแทนดาราจิตอาสา ร่วม กิจกรรม Good Day Say No Plastic Bag On The Beach

เจษ-น้ำฝน-ญิ๋งญิ๋ง-ป๊อบ ตัวแทนดาราจิตอาสา
ร่วม กิจกรรม Good Day Say No Plastic Bag On The Beach
พร้อม ประชาชน กว่า 500 ชีวิตเก็บขยะชายหาด จ.เพชรบุรี

ตามที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินกิจกรรม ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกอันเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมดังกล่าวเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาถุงพลาสติกหูหิ้วให้เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในตลาดสด ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ ทั่วประเทศ โดยเริ่มดำเนินการพร้อมกันในวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นมา จากนั้นได้ยกระดับการรณรงค์เรื่อยมาตามลำดับ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง และเป็นการส่งเสริมบทบาทของภาคีความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนอีกทั้งเพื่อขยายผลการดำเนินงานร่วมกัน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมการลดขยะจากถุงพลาสติกและการสร้างวินัยการใช้บรรจุภัณฑ์แบบซ้ำขึ้น

เจษ-น้ำฝน-ญิ๋งญิ๋ง-ป๊อบ ตัวแทนดาราจิตอาสา ร่วม กิจกรรม Good Day Say No Plastic Bag On The Beach

ในการนี้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมต่อยอด ภายใต้ชื่อ  Good Day  Say No Plastic Bag  On The Beach “ดูแลโลก เพื่อให้โลก ดูแลเรา  ตลอดไป” ณ ลานโลมา หาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี ขึ้น เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี มาร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย กิจกรรมครั้งนี้ได้มีการรวมพลังจิตอาสาทั้งตัวแทนศิลปินดารารุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  ได้แก่ น้ำฝน – พัชรินทร์ ศรีวสุภิรมย์  / ญิ๋งญิ๋ง – ศรุชา เพชรโรจน์ / ป๊อบ – ฐากูร  การทิพย์ และ เจษ – เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์ พร้อมด้วย หน่วยงานราชการ และ ประชาชนกว่า 500 ชีวิต ปูพรมเก็บขยะบริเวณหาดเจ้าสำราญ โดยก่อนเริ่มกิจกรรมเก็บขยะ ตัวแทนศิลปินดารา ได้ทำกิจกรรมเพ้นท์ถุงผ้าเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก อีกด้วย ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่ และ สื่อมวลชนเป็นจำนวนมาก โดยทาง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรณรงค์ในการลดจำนวนถุงพลาสติกในประเทศ พร้อมกระตุ้น และส่งเสริมให้ประชาชนเล็งเห็นความสำคัญในการหันมาใช้วัสดุทดแทนถุงพลาสติก กันอย่างแพร่หลายต่อไป

เจษ-น้ำฝน-ญิ๋งญิ๋ง-ป๊อบ ตัวแทนดาราจิตอาสา ร่วม กิจกรรม Good Day Say No Plastic Bag On The Beach

เจษ-น้ำฝน-ญิ๋งญิ๋ง-ป๊อบ ตัวแทนดาราจิตอาสา ร่วม กิจกรรม Good Day Say No Plastic Bag On The Beach

เจษ-น้ำฝน-ญิ๋งญิ๋ง-ป๊อบ ตัวแทนดาราจิตอาสา ร่วม กิจกรรม Good Day Say No Plastic Bag On The Beach

เจษ-น้ำฝน-ญิ๋งญิ๋ง-ป๊อบ ตัวแทนดาราจิตอาสา ร่วม กิจกรรม Good Day Say No Plastic Bag On The Beach

เจษ-น้ำฝน-ญิ๋งญิ๋ง-ป๊อบ ตัวแทนดาราจิตอาสา ร่วม กิจกรรม Good Day Say No Plastic Bag On The Beach

Good Day  Say No Plastic Bag  On The Beach 

Good Day  Say No Plastic Bag  On The Beach 

เจษ - เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์
เจษ – เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์
ญิ๋งญิ๋ง – ศรุชา เพชรโรจน์
ญิ๋งญิ๋ง – ศรุชา เพชรโรจน์
น้ำฝน – พัชรินทร์ ศรีวสุภิรมย์
น้ำฝน – พัชรินทร์ ศรีวสุภิรมย์
ป๊อบ – ฐากูร การทิพย์
ป๊อบ – ฐากูร การทิพย์
Loading...