ฮั่น อิสริยะ นิตยสาร กุลสตรี vol.45 no.1081 January 2016

739
ฮั่น อิสริยะ นิตยสาร กุลสตรี

นิตยสาร กุลสตรี Vol.45 Issue 1081
นายแบบ : ฮั่น อิสริยะ ภัทรมานพ
ช่างภาพ : พิสิฐ หวังวิศาล
ผู้ช่วยช่างภาพ : ศตวรรษ ภูมิศิริชโย
แต่งหน้า : วัลยา ทิพย์วรรณาภรณ์
ทำผม : หฤษฏ์ ปัญญาอ้าย
สไตลิสต์ : คมกฤช ธนสมบูรณ์
ผู้ช่วยสไตลิสต์ : พลช ลิลิตธรรม

ฮั่น อิสริยะ นิตยสาร กุลสตรีฮั่น อิสริยะ นิตยสาร กุลสตรีฮั่น อิสริยะ นิตยสาร กุลสตรีฮั่น อิสริยะ นิตยสาร กุลสตรี

ขอบคุณข้อมูลจาก Kullastree

Loading...