สุวรรณปฐพีธรณีสยาม ชุดประจำชาติ Miss Earth Thailand 2014

2283
Miss Earth Thailand

   ชุดประจำชาติ Miss Earth Thailand 2014 ที่สาว ศศิ สินทวี ตำแหน่ง มิสเอิร์ธไทยแลนด์ 2014 จะใส่ไปประกวดที่ประเทศฟิลิปปินส์ ชื่อชุด สุวรรณปฐพีธรณีสยาม โดยชุดได้แรงบันดาลใจจาก พระแม่ธรณีบีบมวยผม พระแม่ธรณี หรือ พระศรีวสุนธรา เป็นเทพีแห่งพื้นแผ่นดิน ปรากฏในตำนานทั้งศาสนาพราหมณ์, ฮินดู และพุทธศาสนา ชาวไทยสมัยโบราณบูชาพระแม่ธรณี เพื่อให้แผ่นดินมีความสงบสุข และร่มเย็น เพราะเชื่อว่า พระแม่ธรณี เป็นเทพผู้คุ้มครองแผ่นดิน ค้ำจุนสรรพสิ่งทั้งปวงในโลกเปรียบเสมือน มารดาผู้ให้กำเนิดหล่อเลี้ยงโลกและแผ่นดิน คอนเชียร์และเป็นกำลังใจให้สาว ศศิ สินทวี 29 พฤศจิกายนนี้..

"ศศิ สินทวี"
ศศิ สินทวี Miss Earth Thailand 2014
"ศศิ สินทวี"
ศศิ สินทวี Miss Earth Thailand 2014
"ศศิ สินทวี"
ศศิ สินทวี Miss Earth Thailand 2014
"ศศิ สินทวี"
ศศิ สินทวี Miss Earth Thailand 2014
"ศศิ สินทวี"
ศศิ สินทวี Miss Earth Thailand 2014
"ศศิ สินทวี"
ศศิ สินทวี Miss Earth Thailand 2014
"ศศิ สินทวี"
ศศิ สินทวี Miss Earth Thailand 2014
"ศศิ สินทวี"
ศศิ สินทวี Miss Earth Thailand 2014
"ศศิ สินทวี"
ศศิ สินทวี Miss Earth Thailand 2014
"ศศิ สินทวี"
ศศิ สินทวี Miss Earth Thailand 2014
"ศศิ สินทวี"
ศศิ สินทวี Miss Earth Thailand 2014
Loading...