สน ยุกต์ นำทีมร่วมกิจกรรมประหยัดน้ำ Water Ranger ปฎิบัติการพิทักษ์น้ำ ปีที่5

457
สน ยุกต์

“สน ยุกต์” นำทีมร่วมกิจกรรมประหยัดน้ำ Water Ranger ปฎิบัติการพิทักษ์น้ำ ปีที่5

จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี สำหรับกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมส่งเสริมการประหยัดน้ำใน สถาบันการศึกษาของการประปานครหลวง   “Water Ranger ปฎิบัติการพิทักษ์น้ำ ปีที่5” เพื่อให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์และใช่ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่าแก่เยาวชนรวม 15 โรงเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ และเฟ้นหาโรงเรียนที่จัดทำแผนรณรงค์กระหยัดน้ำ พร้อมกับลดค่าน้ำได้จริง ชิงโลและเงินรางวัล 10000 – 5000 รวมมูลค่า 280000 กว่าบาท ลานหน้าอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง 

ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักและมีกิจกรรมตามบูธต่างๆ เพื่อให้ความรู้แก่น้องๆ นักเรียนเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรมภายในงาน โดยในปีนี้มีผู้ว่าการประปานครหลวง “คุณธนศักดิ์ วัฒนฐานะ”  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน นอกจากนี้ยังได้ พระเอกหนุ่มหล่อสุดฮอต สน ยุกต์ ส่งไพศาล มาร่วมพูดคุยภายในงานและให้ความรู้เกียวกับการใช้น้ำอย่างถูกวิธี พร้อมแนะนำเทคนิคในการใช้น้ำอย่างประหยัดอย่างมีสไตล์

โดย สน ยุกต์ ส่งไพศาล กล่าวว่า น้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญที่สุดต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ในวันนี้ประเทศเราหลายพื้นที่ ขาดแคลนน้ำ สน เองก็อยากเป็นหนึ่งตัวแทนกระบอกเสียง อยากให้เราช่วยกันประหยัดน้ำ เพื่อมีใช้ในอนาคต  กิจกรรม Water Ranger ปฎิบัติการพิทักษ์น้ำ ปีที่5 ต้องการส่งเสริมให้เยาวชนเกิดความรู้ความเข้าใจ นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำได้อย่างยั่งยืนทั้งภายในโรงเรียน ในครอยครัว และชุมชนต่อไป อยากจะชวนทุกคนให้หันมาช่วยกันประหยัดน้ำ

สน ยุกต์ ส่งไพศาล
กิจกรรมประหยัดน้ำ Water Ranger ปฎิบัติการพิทักษ์น้ำ ปีที่5
สน ยุกต์ ส่งไพศาล
ร่วมกิจกรรมประหยัดน้ำ Water Ranger ปฎิบัติการพิทักษ์น้ำ ปีที่5
สน ยุกต์ ส่งไพศาล
กิจกรรมประหยัดน้ำ Water Ranger ปฎิบัติการพิทักษ์น้ำ ปีที่5
สน ยุกต์ ส่งไพศาล
กิจกรรมประหยัดน้ำ Water Ranger ปฎิบัติการพิทักษ์น้ำ ปีที่5
สน ยุกต์ ส่งไพศาล
ร่วมกิจกรรมประหยัดน้ำ Water Ranger ปฎิบัติการพิทักษ์น้ำ ปีที่5

สน ยุกต์ ส่งไพศาล

สน ยุกต์ ส่งไพศาล
สน ยุกต์ ส่งไพศาล

สน ยุกต์ ส่งไพศาล

Loading...