สถาบันบุนกะแฟชั่น เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559

153
สถาบันบุนกะแฟชั่น

สถาบันบุนกะแฟชั่น (Bunka Fashion Academy) โรงเรียนเครือข่ายของBunka Fashion College ประเทศญี่ปุ่น โรงเรียนสอนออกแบบและตัดเย็บแฟชั่น อันดับ 2 ของโลก ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับระดับโลก ที่ก่อตั้งมายาวนาน กว่า 90 ปี และเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการผลักดันให้กรุงโตเกียว ก้าวเป็น 1 ใน 5 มหานครแฟชั่นของโลกในปัจจุบันอีกทั้งยังได้ สร้างสรรค์ Fashion Designers ระดับโลก อาทิ Takada Kenzo, Yohji Yamamoto, Tsumori Chisato และ Junya Watanabe เป็นต้น

เปิดรับสมัครนักเรียนหลักสูตรระยะยาวประจำปีการศึกษา2559 ภายใต้เจตนารมณ์ที่จะเสริมสร้าง บุคลากรที่มีคุณภาพและความสามารถให้กับวงการแฟชั่น และอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มของไทย ให้เจริญรุดหน้าเทียบเท่ากับนานาชาติ โดยทางสถาบันบุนกะแฟชั่น เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2559

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-235-8240-2, 080-907-3338 Line ID: BunkaFashionAcademy หรือ www.bunkafashion.com

สถาบันบุนกะแฟชั่น

Loading...