ศาลสั่ง บิลลี่ โอแกน เป็นบุคคลล้มละลาย

746
บิลลี่ โอแกน

   ตามรายงานข่าว สำนักข่าวอิศรา รายงานว่า เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องคำพิพากษาให้ นายวิลเลี่ยม หรือ บิณฑ์ลี่ฎ์ มิตตกริน โอแกน หรือนายบิฬฬี่ หรือนาย บิลลี่ โอแกน ลูกหนี้ เป็นบุคคลล้มละลาย คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๓๘๙๑/๒๕๕๖ ระบุว่า

“ด้วยคดีเรื่องนี้ ศาลล้มละลายกลางได้มีคำพิพากษาให้ นายวิลเลี่ยม หรือบิณฑ์ลี่ฎ์ มิตตกริน โอแกน หรือ นายบิลลี่ หรือบิฬฬี่ โอแกน ลูกหนี้ เป็นบุคคลล้มละลายแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ลูกหนี้ เกิดวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๐๙ มีอาชีพ ไม่ปรากฏอาชีพ มีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ ๓๕ ซอยริมทางด่วน ๒ แขวงบางจาก เขตพระโขนงกรุงเทพมหานคร ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗”

 ก่อนหน้านี้นาย วิลเลี่ยม มิตตกริน โอแกน หรือ นาย บิลลี่ โอแกน เคยจดทะเบียนทำธุรกิจ 2 แห่ง

1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัตตาหาร จดทะเบียนวันที่ 14 มกราคม 2540 ทุน 3 แสนบาท ที่ตั้งเลขที่ 415/17 ซอยสุขุมวิท 101/1 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร นาย ธนานต์ บุญเสรฐ ร่วมเป็นหุ้นส่วน ต่อมาเลิกกิจการ นายทะเบียนได้ขีดชื่อออกจากทะเบียน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2554

2. บริษัท โรงบ่มดนตรี จำกัด จดทะเบียนวันที่ 4 มิ.ย.41 ทุน 1 ล้านบาท ประกอบกิจการผลิตนักร้อง นักแสดง สิ่งบันทึกเสียง โสตทัศนวัสดุ งานดนตรีกรรม ที่ตั้งเลขที่ 119/20 ซอยสามภพนฤมิตร ถนนสุขุมวิท 62 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร นายวิลเลี่ยม มิตตกริน โอแกน และ นายจาตุรนต์ เอมซ์บุตร เป็นกรรมการ ต่อมาเลิกกิจการ และนายทะเบียนได้ขีดชื่อออกจากทะเบียน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2545

ปัจจุบัน “บิลลี่ โอแกน รับงานพิธีกร ในรายการสถานีโทรทัศน์ช่องไบรท์ทีวี

ขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก สำนักข่าวอิศรา

บิลลี่ โอแกน
บิลลี่ โอแกน
บิลลี่ โอแกน
บิลลี่ โอแกน
บิลลี่ โอแกน
บิลลี่ โอแกน
บิลลี่ โอแกน
บิลลี่ โอแกน
Loading...