วงกากบาท คว้ารางวัลนาคราช ดาราอินไซด์ อวอร์ด สาขาเพลงพื้นบ้านภาคใต้ปรองดองดีเด่นแห่งปี

875
วงกากบาท คว้ารางวัลนาคราช ดาราอินไซด์ อวอร์ด

วงกากบาท คว้ารางวัลนาคราช ดาราอินไซด์ อวอร์ด สาขาเพลงพื้นบ้านภาคใต้ส่งเสริมความปรองดองของชาติดีเด่นแห่งปี

โครงการมอบรางวัลทรงคุณค่าของวงการบันเทิงแห่งปี “ รางวัลนาคราช ดาราอินไซด์ อวอร์ด ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 โดย หม่อมราชวงศ์ จิราคม กิติยากร ประธานมอบรางวัล ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมใหญ่ กรมประชาสัมพันธ์

กองบรรณาธิการ นิตยสารดาราอินไซด์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายสื่อมวลชน อาทิ สมาคมสมัชชามวลชนเพื่อความมั่นคง , สมาคมสถาบันคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภค และสมาคมวิทยุเพื่อความมั่นคง กำหนดจัดพิธีมอบรางวัลนาคราช ดาราอินไซด์ อวอร์ด ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ เป็นขวัญ กำลังใจ ให้กับดารา นักแสดง นักร้อง ศิลปิน หรือองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมเป็นที่ชื่นชอบของประชาชน รวมไปถึงบุคคลทั่วไปและองค์กรที่มีจิตอาสาทำคุณประโยชน์ต่อสังคมในด้านต่าง ๆ ที่มีผลงานโดดเด่น เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม ตามแนวความคิดที่ว่า “ “คิดดี ทำดี ตามรอยพระยุคลบาท” สำหรับรางวัลนาคราช ดาราอินไซด์ อวอร์ด ประจำปี 2559 เป็นรูปพระฤาษีศีรษะเป็นพญานาคราช 9 เศียร มีความหมายเป็นมงคล เป็นบรมครูแห่งศิลปวิทยา และอำนาจบารมี มีเมตตา และในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีการมอบรางวัลที่มีคุณค่าที่มีการประกอบพิธีเทวาภิเษกโดยพระเกจิคณาจารย์ผู้ทรงเมตตาคุณ มอบเป็นศิริมงคลแก่ผู้รับในครั้งนี้ด้วย ”

โดยคณะกรรการเห็นพ้องต้องกัน มอบรางวัลเพลงพื้นบ้านภาคใต้ส่งเสริมความปรองดองของชาติดีเด่นแห่งปี มอบให้ แก่ เพลง สู่สันติสุข วงกากบาท 

วงกากบาท ฝากเพลงสู่สันติสุข
วงกากบาท

รางวัลนาคราช ดาราอินไซด์ อวอร์ด
รางวัลนาคราช ดาราอินไซด์ อวอร์ด

รางวัลนาคราช ดาราอินไซด์ อวอร์ด

 

Loading...