รักที่ยิ่งกว่ารัก – รวมศิลปิน (บทเพลงพิเศษโครงการ “BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่”)

317
รักที่ยิ่งกว่ารัก

     เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 83 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2558 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชปณิธานที่จะจัดกิจกรรมจักรยานเ­ฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีแล­ะความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเป็นการแสดงความสามัคคีร่วมกันของประชา­ชนชาวไทย ด้วยทรงเห็นว่ากิจกรรมปั่นจักรยานเป็นการอ­อกกำลังกายที่ดีในการส่งเสริมสุขภาพของประ­ชาชน และเป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดความสามัคคีของ­พสกนิกรทุกหมู่เหล่า

    โอกาสนี้ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำบทเพลงพิเศษ 2 บทเพลง ภายใต้โครงการ “BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่” เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบ­ันพระมหากษัตริย์ เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 และแสดงออกถึงความรักที่มีต่อแม่ ได้แก่


บทเพลงที่ 1 : เพลง “ รักที่ยิ่งกว่ารัก ” ขับร้องโดยศิลปินแกรมมี่ที่ได้รับรางวัลลู­กกตัญญู ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ , กัน นภัทร อินทร์ ใจเอื้อ , แก้ม วิชญาณี เปียกลิ่น , พั้นช์ วรกาญจน์ โรจนวัชร ,หญิงลี ธิดารัตน์ ศรีจุมพล , เปาวลี พรพิมล เฟื่องฟุ้ง , ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์ และ พี สะเดิด พีรพัฒน์ สวัสดิ์มูล
แต่งคำร้อง / ทำนองโดย กมลศักดิ์ สุนทานนท์, ปิติ ลิ้มเจริญ ,พงษ์ศักดิ์ ถนอมใจ เรียบเรียงโดย บวรภัส จินต์ประเสริฐ โดยเนื้อหาของบทเพลงแสดงถึงความจงรักภักดี­ของประชาชนชาวไทยที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้า­ฯ พระบรมราชินีนาถ


บทเพลงที่ 2 : เพลง “ใช้หัวใจนำทาง” ขับร้องโดย 7 ศิลปินร็อคชื่อดังจากแกรมมี่ โดยเนื้อหาเพลงกล่าวถึงการเปรียบชีวิตเหมื­อนการปั่นจักรยานไปบนเส้นทางที่ได้เรียนรู­้สิ่งต่างๆ ได้พบกับความสวยงามของชีวิต มีเพื่อนร่วมทางที่พร้อมฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อไปถึงจุดหมายที่ตั้งใจ

ขอบคุณข้อมูลจาก youtube : GMM GRAMMY OFFICIAL

Loading...