มูลนิธิเพื่อนร่วมโลก ช่วยเหลือ “ผู้ประสบภัยน้ำท่วม”

92
มูลนิธิเพื่อนร่วมโลก ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

มูลนิธิเพื่อนร่วมโลก ช่วยเหลือ “ผู้ประสบภัยน้ำท่วม”

วัชระ แวววุฒินันท์ ประธานกรรมการ และ รติวัลคุ์ ธนาธรรมโรจน์ รองประธานกรรมการ มูลนิธิเพื่อนร่วมโลก ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด เดินทางเข้ามอบเงิน จำนวน 100,000 บาท ให้กับ มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยมี ท่านผู้หญิงเพ็ญศรี วัชโรทัย กรรมการมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

Loading...