มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญร่วมกิจกรรม “ร้อย…ความภักดี แห่งศรีนครินทร์”

216
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญร่วมกิจกรรม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญร่วมกิจกรรม “ร้อย…ความภักดี แห่งศรีนครินทร์”

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญร่วมกิจกรรมและรับชมการรำถวายสดุดีโดยครูและนิสิตนาฎศิลป์ การบรรเลงขลุ่ยบทเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 9 โดย อ.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติ การขับร้องบทเพลง King of King ประกอบนวัตกรรมสื่อผสม เพลง พระราชาในนิทาน โดยนักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว เพลง รูปที่มีทุกบ้าน ประกอบสื่อ เพลง ในหลวงของแผ่นดิน ประกอบศิลปะการวาดภาพด้วยทราย เพลง เพื่อพ่อหลวงบนฟ้า โดยนักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ เพลง ธ สถิตย์ในใจ มศว ประกอบการจุดเทียนถวายความภักดี ร่วมเขียนปณิธานทำความดีสานต่อตามรอยพ่อ ณ ต้นความภักดีแห่งศรีนครินทร์ ในงาน ร้อยความภักดี แห่งศรีนครินทร์ครบ 100 วันการสวรรคต เพื่อถวายพระราชกุศลและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใน วันที่ 20มกราคม 2560 ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

ร้อย…ความภักดี แห่งศรีนครินทร์

Loading...