ฟรีคอนเสิร์ต A Bomb Of LOVE พลานุภาพแห่งความรักของพระเจ้าแผ่นดินไทย

133
ฟรีคอนเสิร์ต A Bomb Of LOVE พลานุภาพแห่งความรักของพระเจ้าแผ่นดินไทย

ฟรีคอนเสิร์ต  A Bomb Of LOVE  พลานุภาพแห่งความรักของพระเจ้าแผ่นดินไทย

กลุ่มศิลปะเปิดจิต  ร่วมกับมูลนิธิธรรมดี และกัลยาณมิตร แถลงข่าวเตรียมความพร้อม ในการจัดฟรีคอนเสิร์ต  “A Bomb Of LOVE พลานุภาพแห่งความรักของพระเจ้าแผ่นดินไทย” การประกาศการถ่ายทอดความรัก ความเมตตา ที่เป็นความดี ความงาม ความจริง ผ่านคีตธรรมะ แบบอย่างแห่งการเป็นกษัตริย์ที่ใช้ “ธรรมะ” ที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่โลกเคยมีกษัตริย์  โดยความพิเศษของงานนี้ นอกจากจะได้รับฟังบทเพลงจากโพธิสัตว์แห่งเสียงเพลง จีวันแบนด์ ผู้รังสรรค์บทเพลงธรรมของพระราชา ร่วมกับวงดนตรีมาแตร์เดอีออร์เคสตร้าแล้ว ยังได้รับเกียรติจากอาจารย์ก้องเกียรติ  กองจันดี ศิลปินเขียนทรายมือหนึ่งของเมืองไทย ที่จะมาเขียนทราย ในผลงานที่ชื่อว่า  A Bomb of LOVE พลานุภาพแห่งความรักของพระเจ้าแผ่นดินไทย  ที่กระตุ้นให้ทุกท่านได้สรรสร้าง ระเบิดแห่งความดีงาม ให้เกิดขึ้น ในหัวใจ มาเป็นโพธิสัตว์ คือผู้ให้ อย่างสูงสุด อย่างที่มีความรัก และเมตตาต่อกัน ในวันพุธที่ 22 มีนาคม2560 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ อาคารธีระมิวสิค  ถนนบรมราชชนนี

โดยความหมายของ พลานุภาพ (ยกกำลัง 2) แห่งความรัก ของพระเจ้าแผ่นดินไทย A Bomb of LOVE หมายถึง ความรักมิติสูงสุด ยกกำลังสอง คือ ที่มีพละกำลังอย่างสูงสุด ไม่อาจคะเนได้ กำลังความรักที่พ่อ มอบให้กับชาวไทยทุกคน และที่ชาวไทยทุกคนมอบแด่พระองค์ ความรักของประชาชนที่เกิดจาก จิตใจบูชา ความยิ่งใหญ่ที่เป็นสัจจะธรรม อันลึกซึ้งตามศาสนาพุทธ เราทุกคนควรพร้อมที่จะผลิต ระเบิดแห่งความรัก ที่ประกอบด้วยธรรม คือ เปี่ยมด้วยเมตตา ความบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีแสนยานุภาพพอที่จะทำลาย ความเกลียดชัง ความเห็นแก่ตัว และความโลภ ซึ่งกำลังย่ำยีสังคมและโลกอย่างราบคาบ

ฟรีคอนเสิร์ต A Bomb Of LOVE พลานุภาพแห่งความรักของพระเจ้าแผ่นดินไทย
ฟรีคอนเสิร์ต A Bomb Of LOVE พลานุภาพแห่งความรักของพระเจ้าแผ่นดินไทย

คอนเสิร์ตการกุศล “A Bomb Of LOVE พลานุภาพแห่งความรักของพระเจ้าแผ่นดินไทย” ยังได้รับเกียรติจากศิลปินรับเชิญพิเศษ อาทิ อาจารย์จรัญ  ภักดีธนากุล อาจารย์ธีรยุทธ  เวชเจริญยิ่ง อาจารย์ก้องเกียรติ  กองจันดี อาจารย์วีระพงษ์  ทวีศักดิ์ (พิณแก้ว) สายสวรรค์  ขยันยิ่ง และมีสุข  แจ้งมีสุข ซึ่งการแสดงคอนเสิร์ตจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2560 เวลา 15.00 -18.00 น. ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

Loading...