พี่ฉอด นำทีม ดีเจเอไทม์-นักแสดงจีเอ็มเอ็ม 25 มอบของช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้

152
พี่ฉอด นำทีม ดีเจเอไทม์-นักแสดงจีเอ็มเอ็ม 25 มอบของช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้

พี่ฉอด นำทีม ดีเจเอไทม์-นักแสดงจีเอ็มเอ็ม 25 มอบของช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้

พี่ฉอด สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา และ เอส วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย นำทีมดีเจจากบ้าน เอ-ไทม์ มีเดีย  ได้แก่  ดีเจมะตูม เตชินท์ พลอยเพชร , ดีเจแนน ลลิตา จึงวัฒนกิจ , ดีเจ.บอล วัชรเกียรติ คุณอมรเลิศ , ดีเจจอมยุ่ง ต่อตระกูล ชุติมา จากคลื่น 94 อีเอฟเอ็ม, ดีเจดาว ณัฐภัสสร สิมะเสถียร จากคลื่นชิล 104.5 เอฟเอ็ม และ ดีเจแบม พลาดิสัยสวัสดิ์ , ดีเจป๊อบ กิตติพงศ์ ตันติชินานนท์ จากคลื่นกรีนเวฟ 106.5 เอฟเอ็ม พร้อมด้วยนักแสดงจากช่อง จีเอ็มเอ็ม 25  ได้แก่ ก้อย อรัชพร โภคินภากร, กิต ณัฐกิตติ์ นันทพานิช , สตาบั๊ค พงศ์พิชญ์ ปรีชาบริสุทธิ์กุล , ภูมิ รังษีธนานนท์ , ญี่ปุ่น นภัส บรรจงจิตไพศาล และ เอ๋ – บอส – เชอร์รี่ ศิลปินวง โหด มัน หวาน ร่วมส่งมอบข้าวสาร อาหารแห้ง ยาสามัญ  และของใช้จำเป็นที่ได้รับบริจาคในโครงการ ร้อยบาทล้านน้ำใจสู้ภัยใต้ 1 ในกิจกรรมในโครงการ  “25 กิจกรรมทำดีตามรอยพ่อที่ช่อง จีเอ็มเอ็ม 25 , กรีนเวฟ 106.5 เอฟเอ็ม และ จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จับมือชวนทุกคนร่วมกันทำดีตลอดทั้งปี  โดยมีมูลค่ารวม 2,734,695.48 บาท (สองล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันหกร้อยเก้าสิบห้าบาทสี่สิบแปดสตางค์)  ส่งไปยังกองทัพภาคที่ 4 เพื่อส่งต่อพี่น้องผู้ประสบภัยภาคใต้  โดยมี ดร.อรสุดา เจริญรัถ ผู้ช่วยเลขาธิการโครงการพระดาบส จังหวัดชายแดนใต้  และอารยะ ปิณฑะดิษ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการโดยสาร การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนรับมอบ ขอขอบพระคุณทุกน้ำใจที่คนไทยไม่ทิ้งกัน

พี่ฉอด นำทีม ดีเจเอไทม์-นักแสดงจีเอ็มเอ็ม 25 มอบของช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้

Loading...