พระเจสัน ยัง บวชมาแล้ว 1 ปี 6 เดือน ยังคงปฎิบัติธรรมเช่นเดิม

1952

พระเจสัน ยัง

        หลังจากที่พระเจสัน ยัง ลาวงการบันเทิงไปออกบวชไปเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2555 นับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เป็นเวลา 1 ปี 6 เดือนแล้ว พระเจสัน ยัง ก็ยังคงอยู่ภายใต้ร่มกาสาวพัสตร์ ปฏิบัติธรรม ศึกษาพระธรรมคำสอนอยู่เช่นเดิม ซึ่งล่าสุด เข็ม รุจิรา หรือ ลภัสรดา ช่วยเกื้อ ได้ขึ้นไปทำบุญที่วัดป่าดาราภิรมย์ จังหวัดเชียงใหม่ และได้ถ่ายภาพของพระเจสัน ยังมาให้เราได้ชม

อย่างไรก็ตาม พระเจสัน ได้เคยให้สัมภาษณ์ในรายการ “พฤหัสอัศจรรย์” โดยเล่าถึงการตัดสินใจที่จะครองผ้าเหลืองแบบไม่มีกำหนดสึกว่า
“กรณีคนทั้งประเทศอยากรู้คือเหตุใดถึงไม่คิดสึกนั้น เหตุเพราะเลื่อมใสศรัทธาในทางธรรม เลื่อมใสในการปฏิบัติธรรม ตั้งจิตทำสมาธิ และอยากจะบวชทดแทนคุณบิดามารดา ทำให้ตัดสินใจละกิเลส ละทางโลก แล้วเดินหน้าเข้าสู่สมณะเพศ เพื่อต่อยอดสะสมบุญ เลยตัดสินใจออกบวช โดยปรารถนาอยากที่จะขอออกบวชครองสมณะเพศแบบนี้ตลอดไป ไม่อยากให้มีเวลามาเป็นตัวกำหนด อยากตั้งจิตทำสมาธิ ฝึกจิตแบบนี้ไปเรื่อยๆ ส่วนตัวคิดว่าตัวเองเดินมาถูกทางแล้ว การกระทำทั้งหมดนี้ เป็นเพราะเลื่อมใสศรัทธา ก็เลยอยากจะศึกษาพระธรรมต่อไป”
พระเจสัน ปิยาจาโร (ยัง)
พระเจสัน ปิยาจาโร (ยัง)
พระเจสัน ปิยาจาโร (ยัง)
พระเจสัน ปิยาจาโร (ยัง)
พระเจสัน ปิยาจาโร (ยัง)
พระเจสัน ปิยาจาโร (ยัง)
พระเจสัน ปิยาจาโร (ยัง)
พระเจสัน ปิยาจาโร (ยัง)
พระเจสัน ปิยาจาโร (ยัง)
พระเจสัน ปิยาจาโร (ยัง)
พระเจสัน ปิยาจาโร (ยัง)
พระเจสัน ปิยาจาโร (ยัง)
พระเจสัน ปิยาจาโร (ยัง)
พระเจสัน ปิยาจาโร (ยัง)
พระเจสัน ปิยาจาโร (ยัง)
พระเจสัน ปิยาจาโร (ยัง)
พระเจสัน ปิยาจาโร (ยัง)
พระเจสัน ปิยาจาโร (ยัง)
พระเจสัน ปิยาจาโร (ยัง)
พระเจสัน ปิยาจาโร (ยัง)
พระเจสัน ปิยาจาโร (ยัง)
พระเจสัน ปิยาจาโร (ยัง)
Loading...