พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ประทานดอกไม้เยี่ยม ปทุมวดี เค้ามูลคดี

2003
รอง เค้ามูลคดี

     พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชา ทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาโปรดฯให้ ม.ร.ว.สมลาภ กิติยากร เลขานุการในพระองค์อัญเชิญแจกันดอกไม้ประทาน เยี่ยม ปทุมวดี เค้ามูลคดี ณ ชั้น 17 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ นับเป็นพระกรุณาธิคุณฯอย่างหาที่สุดมิได้ต่อครอบครัวเค้ามูลคดี

"ปทุมวดี เค้ามูลคดี"
พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ประทานดอกไม้เยี่ยม ปทุมวดี เค้ามูลคดี
"ปทุมวดี เค้ามูลคดี"
พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ประทานดอกไม้เยี่ยม ปทุมวดี เค้ามูลคดี
"ปทุมวดี เค้ามูลคดี"
พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ประทานดอกไม้เยี่ยม ปทุมวดี เค้ามูลคดี
Loading...