ป.ป.ช. จับมือพันธมิตรจัดงานมอบ รางวัลช่อสะอาด ให้กำลังใจคนผลิตสื่อสร้างสรรค์

334
รางวัลช่อสะอาด

ป.ป.ช. จับมือพันธมิตรจัดงานมอบรางวัลช่อสะอาด ให้กำลังใจคนผลิตสื่อสร้างสรรค์งานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 6

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และกลุ่มทรู จัด “พิธีมอบรางวัลช่อสะอาด ประจำปี 2559” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ สนับสนุนยกย่องบุคคล กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานที่มีส่วนสนับสนุนหรือส่งเสริมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยการสร้างสรรค์ผลงานด้านสื่อที่มีเนื้อหาในการปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมตลอดจนป้องกันและปราบปรามการทุจริต กิจกรรมที่ส่งเสริมสังคมไทยให้น่าอยู่

ซึ่งจัดมาเป็นปีที่ 6 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ สนับสนุนยกย่องบุคคล กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานที่มีส่วนสนับสนุนหรือส่งเสริมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยการสร้างสรรค์ผลงานด้านสื่อที่มีเนื้อหาในการปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมตลอดจนป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยแบ่งการรับรางวัล ช่อสะอาด คือ สำหรับบุคคล/องค์กรที่มีผลงานสร้างสรรค์สื่อดีเด่นด้านสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภายในงานได้รับเกียรติจาก พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล พร้อมด้วย นางสุวณา สุวรรณจูฑะ ประธานอนุกรรมการ เข้าร่วมในพิธี

รางวัลช่อสะอาด
ตำแหน่งที่ยืนจากซ้ายไปขวา
1. นายสัมฤทธิ์ สำเนียง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์ และบริหารการเงินองค์กร (ปตท)
2. นายประหยัด พวงจำปา รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
3. ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา ผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
4. พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช.
5. นางสุวณา สุวรรณจูฑะ ประธานอนุกรรมการ
6. นางเนตรชนก วิภาตะศิลปิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
7. นายโฆสิต สุวินิจจิต อนุกรรมการ
8. นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความร่วมมือกลุ่ม ธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวว่า “ป.ป.ช.คาดหวังว่ารางวัลเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะนำไปสู่ความแข็งแกร่งในการสร้างเครือข่ายภาคสื่อมวลชน และได้รับความร่วมมือในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในสังคม ให้เป็นก้าวย่างที่สำคัญในการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายภาคสื่อมวลชน ให้มีกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่มุ่งเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างจริงจัง และให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่มุ่งหวังให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้หมดไปจากสังคมไทย และให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล” พล.ต.อ.วัชรพลฯ กล่าวทิ้งท้าย

โดยการรับรางวัลช่อสะอาด แบ่งเป็นดังนี้ สำหรับบุคคล/องค์กรที่มีผลงานสร้างสรรค์สื่อดีเด่นด้านสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สาขารายการโทรทัศน์ 11 รางวัล สาขาโฆษณา 6 รางวัล สาขาข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว 10 รางวัล รับรางวัลโล่เกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตรอีก 17 รางวัลจากการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตในระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป รับรางวัลโล่เกียรติยศ และเงินรางวัล รวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท

นอกจากนี้ภายในงานมีคนบันเทิง ศิลปินดารา เข้ารับรางวัลคุณภาพอย่างมากมาย อาทิ “หน่อง อรุโณชา ภาณุพันธุ์” ผู้จัดการละคร, “นก ฉัตรชัย เปล่งพานิช” ดารานักแสดง, “เกรซ กาษจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า” และ “พีพี พัชญา เพียรเสมอ” ดารานักแสดงจากละคร เรื่อง สารวัตรเถื่อน สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และมีศิลปิน AF 9 , AF 10 มาร่วมโชว์พลังเสียงร้องเพลง คนดีที่ไทยต้องการ ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความปลื้มปิติยินดีกับบุคคลคุณภาพทุกๆสาขา สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่ www.nacc.go.th หรือ 0-2528 4800-4849

พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช
พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช
นายสรรเสริญ พลเจียก ประธานกรรมการ ป.ป.ช
นายสรรเสริญ พลเจียก ประธานกรรมการ ป.ป.ช
นก ฉัตรชัย เปล่งพานิช
นก ฉัตรชัย เปล่งพานิช รับรางวัลโล่เกียรติยศ
รับรางวัลโล่เกียรติยศ
รับรางวัลโล่เกียรติยศ

รางวัลช่อสะอาดซานิ นิภาภรณ์ ฐิติธนการ AF 6รางวัลช่อสะอาด

พีพี พัชญา เพียรเสมอ
พีพี พัชญา เพียรเสมอ ดารานักแสดง
หน่อง อรุโณชา ภาณุพันธุ์ ผู้จัดการละคร
หน่อง อรุโณชา ภาณุพันธุ์ ผู้จัดการละคร
ซานิ นิภาภรณ์ ฐิติธนการ AF 6
ซานิ นิภาภรณ์ ฐิติธนการ AF 6
เกรซ กาษจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า
เกรซ กาษจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า ดารานักแสดง
Loading...