ป.ป.ช. จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรม “Workshop Young Gen Anti-Corruption”

248
Workshop Young Gen Anti-Corruption

ป.ป.ช. จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นำโดย นายชาตรี ทองสาริ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (ด้านการตรวจราชการ) ร่วมด้วย นายทวิชาติ นิลกาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม “Workshop Young Gen Anti-Corruption” เพื่อเป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในด้านการผลิตสื่อในรูปแบบแอนิเมชันและ/หรือภาพยนตร์สั้น ต่อยอดความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการจัดทำหนังสั้นและแอนิเมชันให้กับผู้ที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๕๘ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๕๐ ท่าน ประกอบด้วย ผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตในระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา และผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตในประเภทบุคคลทั่วไป ณ โรงแรม เดอะ ฟอเรสโฮมบูติค รีสอร์ท จ.นครนายก วันก่อน

ผู้สนใจส่งผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 สามารถติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบเสนอผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ทางเว็บไซต์สำนักงานปปช www.nacc.go.th สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559

Loading...