ประวัติส่วนตัวนักแสดง เดือนเกี้ยวเดือน 2

12170
ประวัติส่วนตัวนักแสดง เดือนเกี้ยวเดือน 2

ประวัติส่วนตัวนักแสดง เดือนเกี้ยวเดือน 2

เดือนเกี้ยวเดือน 2

เบน เบญจมินทร์ เบรเซียร์
เบน เบญจมินทร์ เบรเซียร์

เบน เบญจมินทร์ เบรเซียร์
รับบท พนา (หมอป่า)
IG : benjaminbrasier
วันเดือนปีเกิด : 27 มกราคม 2540
อายุ : 21 ปี
ส่วนสูง : 183 cm.
น้ำหนัก : 66 kg.
การศึกษา : ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยนานาชาติ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
อื่นๆ : ลูกครึ่งไทย-อังกฤษ, เดือนมหาวิทยาลัยรังสิต ปี 2018 (คนปัจจุบัน)

เบน เบญจมินทร์ เบรเซียร์

เอิร์ธ ธีระภัทร์ เรืองฤทธิ์กุล
เอิร์ธ ธีระภัทร์ เรืองฤทธิ์กุล

เอิร์ธ ธีระภัทร์ เรืองฤทธิ์กุล
รับบท วาโย
IG : _earth40
วันเดือนปีเกิด : 7 มีนาคม 2540
อายุ : 21 ปี
ส่วนสูง : 175 cm.
น้ำหนัก : 64 kg.
การศึกษา : ชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อื่นๆ : เคยเล่นละครเวที อโยธยาลาลาแลนด์

จุง อาเชน ไอย์ดึน
จุง อาเชน ไอย์ดึน

จุง อาเชน ไอย์ดึน
รับบท มิ่งขวัญ
IG : chen_rcj
วันเดือนปีเกิด : 10 มีนาคม 2544
อายุ : 17 ปี
ส่วนสูง : 185 cm..
น้ำหนัก : 73 kg.
การศึกษา : อยู่ระหว่างโอนการศึกษาจากประเทศตุรกี (Grade9)
อื่นๆ : เป็นคนไทยแต่ไปโตที่ตุรกี และย้ายกลับมาประเทศไทย

นาย กรชิต บุญสถิต์ภักดี
นาย กรชิต บุญสถิต์ภักดี

นาย กรชิต บุญสถิต์ภักดี
รับบท หมอคิท
IG : naninenai
วันเดือนปีเกิด : 11 กรกฎาคม 2542
อายุ : 19 ปี
ส่วนสูง : 172 cm.
น้ำหนัก : 61 kg.
การศึกษา : ชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
อื่นๆ : เคยประกวด Labanda Thailand 2

พูม นเรศ พร้อมเผ่าพันธ์
พูม นเรศ พร้อมเผ่าพันธ์

พูม นเรศ พร้อมเผ่าพันธ์
รับบท โฟร์ท
IG : pavelphoom
วันเดือนปีเกิด : 6 พฤษภาคม 2540
อายุ : 21 ปี
ส่วนสูง : 183 cm.
น้ำหนัก : 67 kg.
การศึกษา : ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
อื่นๆ : เดินแบบ, ถ่ายโฆษณา

โดม วรนาถ รัตธนภาส
โดม วรนาถ รัตธนภาส

โดม วรนาถ รัตธนภาส
รับบท หมอบีม
IG : ddome_w
วันเดือนปีเกิด : 11 เมษายน 2541
อายุ : 20 ปี
ส่วนสูง : 178 cm.
น้ำหนัก : 65 kg.
การศึกษา : ชั้นปีที่ 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อื่นๆ : ถ่ายโฆษณา, เดินแบบ, ถ่าย Viral Clip ของ Honda

เดือนเกี้ยวเดือน 2
เดือนเกี้ยวเดือน 2
Loading...