ปฏิทินข่าว : โครงการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ และมหกรรมศิลปะดนตรี

184
CULTURE AND ARTS FESTIVAL 2016

โครงการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ และมหกรรมศิลปะดนตรีและการแสดง ครั้งที่ 6

CULTURE AND ARTS FESTIVAL 2016”

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   ขอเชิญเข้าร่วม  โครงการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ และมหกรรมศิลปะดนตรีและการแสดง ครั้งที่ 6 “CULTURE AND ARTS FESTIVAL 2016” ภายในงานมีการจัด  Work Shop ศิลปะการวาดภาพสีน้ำ ดนตรีชาติพันธุ์ กาเมลัน นาฏศิลป์อาเซียน และการแสดงนาฏศิลป์ ดนตรีจากภูมิภาคอาเซียน โดยมีสถาบันการศึกษาและเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมจากทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วม อาทิ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย พม่า ออสเตรเลีย เม็กซิโก อิตาลี ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2559 เวลา 17.00 น.  ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 (โรงละครใหญ่) อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)

นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป สามารถติดต่อเข้าชมฟรี! โดยสอบถามรายละเอียดและสำรอง  ที่นั่งได้ที่  คุณภูวพัฒน์ 086-939-0904 คุณพัณณ์ชิตา โทร.081-132-3322

Loading...