ปฏิทินข่าว : พิธีมอบรางวัลช่อสะอาด ประจำปี 2559

310
พิธีมอบรางวัลช่อสะอาด ประจำปี 2559

พิธีมอบรางวัลช่อสะอาด ประจำปี 2559

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นำโดย  พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. และ นางสุวณา สุวรรณจูฑะ  ประธานอนุกรรมการ จัดงาน พิธีมอบ รางวัลช่อสะอาด ประจำปี 2559” ซึ่งจัดมาอย่างต่อเนื่องปีนี้ เป็นปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ สนับสนุนยกย่องบุคคล กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานที่มีส่วนสนับสนุนหรือส่งเสริมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยการสร้างสรรค์ผลงานด้านสื่อที่มีเนื้อหาในการปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมตลอดจนป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยแบ่งการรับรางวัลช่อสะอาด คือ สำหรับบุคคล/องค์กรที่มีผลงานสร้างสรรค์สื่อดีเด่นด้านสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยในปีนี้มีบุคคลในวงการบันเทิงเข้ารับรางวัลสาขาต่างๆมากมาย อาทิ ฉัตรชัย เปล่งพานิช ,  กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า , ซานิ นิภาภรณ์ ฐิติธนการ , เค AF9 –  ปิยะวัฒน์ สิทธิช่วยก้อง AF9 ก้องเกียรติ ทาวงศ์ และ ภูมิ AF11 ภูมิสิทธิ์ วงศ์สมบูรณ์ งานดังกล่าวจัดขึ้นในวันพุธที่ 7 กันยายน 2559  เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) จ.นนทบุรี สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่ www.nacc.go.th  หรือ 0-2528 4800-4849

รางวัลช่อสะอาด

Loading...