น็อต – แซมมี่ นำทีมดารา พร้อมประชาชนกว่า 4,000 คน ร่วมวิ่งการกุศล “วิ่งเพื่อพ่อ ต่อต้านยาเสพติด”

363
วิ่งเพื่อพ่อ ต่อต้านยาเสพติด

น็อต – แซมมี่ นำทีมดารา พร้อมประชาชนกว่า 4,000 คน ร่วมวิ่งการกุศล “วิ่งเพื่อพ่อ ต่อต้านยาเสพติด”

(Run for Dad Against Drugs)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 เวลา 05.45 น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดกิจกรรม “วิ่งเพื่อพ่อ ต่อต้านยาเสพติด” (Run for Dad Against Drugs) เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2560 พร้อมด้วย พ.ต.อ.ดุษฎี อารยวุฒิ นายธวัชชัย ไทยเขียว นางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงการยุติธรรม ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. นางนฤมล ช่วงรังษี นายนิยม เติมศรีสุข นายพิภพ ชำนิวิกัยพงศ์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ส. พลเรือตรีหญิง ปณิธิ จั่นทอง หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิพระดาบส หน่วยงานภาคี ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กองบัญชาการตำรวจนครบาล ผู้ร่วมสนับสนุนจาก บริษัท บางกอกโพสต์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด ช่องทรู 24 และทรูปลูกปัญญา และนิตยสารกรีนไลฟ์พลัส เหล่าศิลปินดารา/คนในวงการบันเทิง ได้แก่ น็อต-วรฤทธิ์ เฟื่องอารมณ์ โย-ยศวดี หัสดีวิจิตร เอ-อัญชลี หัสดีวิจิตร แซมมี่- ดลลชา ภูวิจารย์ เคาวเวลล์ โอ-อนุชิต สพันธุ์พงษ์ แจ็ค-แฟนฉัน เฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์ กวิน ดูวาล กฤต เจนพานิชการ รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า 4,000 คน  ณ สวนหลวง ร.9 เขตประเวศ กรุงเทพฯ

วิ่งเพื่อพ่อ ต่อต้านยาเสพติดตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน 2530 ได้กำหนดให้วันที่
26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน โดยในปี 2560 นี้ สำนักงาน ป.ป.ส. จัดกิจกรรม “วิ่งเพื่อพ่อ ต่อต้านยาเสพติด” (Run for Dad Against Drugs) ขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความอาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สำนักงาน ป.ป.ส. จึงกำหนดแนวทาง การจัดกิจกรรมรณรงค์ภายใต้กรอบแนวคิด “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด”

วิ่งเพื่อพ่อ ต่อต้านยาเสพติดโดยร่วมสวมเสื้อสีขาวในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2560 และจัดกิจกรรม “วิ่งเพื่อพ่อ ต่อต้านยาเสพติด” (Run for Dad Against Drugs) เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนตามนโยบายรัฐบาล ให้เกิดความตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงร่วมกันแสดงพลังและเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก อีกทั้งเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเยาวชนและประชาชนรับรู้และเข้าใจถึงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านยาเสพติดของรัฐบาล และของสำนักงาน ป.ป.ส. ตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นพลังในการต่อต้านยาเสพติด” โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีเครือข่ายเยาวชนศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน (ศอ.ปส.ย.) เข้าร่วมด้วย

วิ่งเพื่อพ่อ ต่อต้านยาเสพติดกิจกรรม “วิ่งเพื่อพ่อ ต่อต้านยาเสพติด” (Run for Dad Against Drugs) มีผู้สนใจลงทะเบียนร่วมวิ่ง จำนวน 4,000 คน โดยแบ่งประเภทการเข้าร่วมกิจกรรมฯ เป็น 3 ประเภท คือ1. ประเภทชาย ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร 2. ประเภทหญิง ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร และ 3. ประเภทระยะทาง 3 กิโลเมตร โดยมีผู้ชนะและได้รับโล่รางวัลจากนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ดังนี้

– ประเภทชาย ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร

ชนะเลิศ : คุณนพพร เพชรกลาง / เวลา 34.11 นาที

     รองชนะเลิศอันดับ 1 : คุณอนัส กำทรัพย์ / เวลา 38.44 นาที

     รองชนะเลิศอันดับ 2 : คุณประจักษ์ อินโต  / เวลา 40.17 นาที

– ประเภทหญิง ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร

     ชนะเลิศ : คุณธัญลักษณ์ จันทราช / เวลา 47.43 นาที

     รองชนะเลิศอันดับ 1 : คุณโนราห์ ต้นศรีพรรณ / เวลา 51.04 นาที

     รองชนะเลิศอันดับ 2 : คุณอชิรญา ค้วงแก้ว / เวลา 53.13 นาที

– ประเภทฟันรัน ระยะทาง 3 กิโลเมตร

     ชนะเลิศ : คุณอาจหาญ มั่นคง / เวลา 10.42 นาที

     รองชนะเลิศอันดับ 1 : คุณกิตติภณ นิวาสรัมย์ / เวลา 14.40 นาที

     รองชนะเลิศอันดับ 2 : คุณปภาดา นิลวิสุทธิ์  / เวลา 15.08 นาที

วิ่งเพื่อพ่อ ต่อต้านยาเสพติดการจัดกิจกรรมวิ่งในครั้งนี้ มีผู้ให้ความสนใจร่วมวิ่งจำนวนมาก นับเป็นปรากฏการณ์ที่ทุกภาคส่วนให้ความสนใจในเรื่องของสุขภาพพลานามัยและการกีฬา โดยไม่ไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด และที่สำคัญเป็นการรวมพลังเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติด นอกจากนั้นแล้ว กิจกรรม “วิ่งเพื่อพ่อ ต่อต้านยาเสพติด” (Run for Dad Against Drugs) ยังได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนที่เห็นถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติดและได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของตน ได้แก่ 1. บริษัท บางกอกโพสต์ จำกัด (มหาชน) เจ้าของหนังสือพิมพ์ Bangkok Post, M2F และ โพสต์ทูเดย์ ผู้สนับสนุนด้านสื่อหนังสือพิมพ์ 2. บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด ช่อง 24 และ ช่องทรูปลูกปัญญา ผู้สนับสนุนด้านสื่อโทรทัศน์ 3.นิตยสาร Green Life Plus ผู้สนับสนุนด้านสื่อนิตยสาร” และรวมถึงผู้สนับสนุนอีกหลายรายได้แก่ ผลิตภัณฑ์ซอสตราม้าบิน บริษัท หมอมี จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ โก๋แก่ กูลิโกะ ยำยำ เครื่องดื่ม SPONSOR Biore Boots D’ORO Dole JOCKEY SEIKO SONY Vslim THE MALL ThaiBev UFC Chevron ฯลฯ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่จะร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วิ่งเพื่อพ่อ ต่อต้านยาเสพติดวิ่งเพื่อพ่อ ต่อต้านยาเสพติดวิ่งเพื่อพ่อ ต่อต้านยาเสพติดวิ่งเพื่อพ่อ ต่อต้านยาเสพติดวิ่งเพื่อพ่อ ต่อต้านยาเสพติดวิ่งเพื่อพ่อ ต่อต้านยาเสพติด

Loading...