ตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้

83
ตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้

ตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้

เดินหน้าเป็นสื่อกลางในการส่งต่อน้ำใจและความช่วยเหลือจากทุกคนกันอย่างต่อเนื่อง ดีเจอ้อย นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล และ ดีเจอั๋น ภูวนาท คุนผลิน จากคลื่นกรีนเวฟ 106.5 เอฟ และ ช่องจีเอ็มเอ็ม 25 จากโครงการ 25 กิจกรรมทำดีตามรอยพ่อ ตู้ยาเพื่อน้อง จังหวัดชายแดนใต้

 โดยมี ภญ.ดร.อินทิรา กาญจนพิบูลย์ กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา (วพย.) เป็นตัวแทนรับมอบ ณ สตูดิโอ เอ-ไทม์ มีเดีย อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส เพื่อส่งต่อให้กับน้องๆ จำนวน 20 โรงเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป ต้องขอขอบคุณน้ำใจผู้ฟังและผู้ชมที่ช่วยกันจริงๆ

Loading...