ตีบ แตก ตัน สัญญาณโรคหลอดเลือดสมอง

242
ตีบ แตก ตัน สัญญาณโรคหลอดเลือดสมอง

ตีบ แตก ตัน สัญญาณโรคหลอดเลือดสมอง

ศูนย์โรคระบบประสาทและสมอง โรงพยาบาลธนบุรี  ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังสัมมนาให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง  ตีบ แตก ตัน…สัญญาณโรคหลอดเลือดสมอง     โดย นพ.ประจักษ์  ศรีรพีพัฒน์ และ พญ.จิราพร  สุจจานันท์ แพทย์ประจำศูนย์สมอง โดยภายในงานท่านจะได้พบกับสัมมนาเพื่อสุขภาพระบบประสาทและสมอง เสริมความรู้เรื่องอาการและการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง รวมถึงบริการตรวจหาค่าน้ำตาลในเลือด  และบริการวัดความดันโลหิต  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หลอดเลือดสมองปริแตก หรือฉีกขาด ส่งผลให้ปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงสมองลดลงอย่างฉันพลัน ทั้งยังก่อให้เกิดเลือดออกในสมอง ส่งผลกระทบต่อการทำงานของสมองอย่างร้ายแรง  และยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของประชากรทั่วโลก ในวันอาทิตย์ที่ 30ตุลาคม 2559  เวลา 08.30 -12.00 น.   ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 6 โรงพยาบาลธนบุรี สำรองที่นั่งล่วงหน้า โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โทร.1645 กด 1 หรือ 02-487-2000 ต่อ 2005-7  หรือคลิก https://www.facebook.com/thonburihospitalclub

โรคหลอดเลือดสมอง

Loading...