Home ข่าวดารา ดีเจ อ๋อง เขมรัชต์ เข้ารับรางวัลฑูตพระพุทธศาสนา

ดีเจ อ๋อง เขมรัชต์ เข้ารับรางวัลฑูตพระพุทธศาสนา

675
ดีเจ อ๋อง เขมรัชต์ เข้ารับรางวัลฑูตพระพุทธศาสนา

ดีเจ อ๋อง เขมรัชต์ เข้ารับรางวัลฑูตพระพุทธศาสนา

ฑูตพระพุทธศาสนา… ดีเจ อ๋อง เขมรัชต์ สุนทรนนท์ จากคลื่น 94 อีเอฟเอ็ม เข้ารับรางวัลฑูตพระพุทธศาสนาประจำวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559 เนื่องจากประพฤติตนสมควรเป็นแบบอย่างที่ดีต่อพุทธศาสนิกชนทั่วไป โดยมีรองอธิบดีกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม คุณพิมพ์กาญจน์ ชัยจิตร์สกุล เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิร์ล สำโรง

ดีเจ อ๋อง เขมรัชต์ สุนทรนนท์