ดีเจ ชาช่า ริต์ตา รามณรงค์ มหาบัณฑิตคนใหม่แห่งรั้วจามจุรี

607
ดีเจ ชาช่า ริต์ตา รามณรงค์ มหาบัณฑิตคนใหม่แห่งรั้วจามจุรี

 ดีเจ ชาช่า ริต์ตา รามณรงค์ มหาบัณฑิตคนใหม่แห่งรั้วจามจุรี 

มหาบัณฑิตคนใหม่แห่งรั้วจามจุรี ดีเจ.ชาช่า ริต์ตา รามณรงค์ ดีเจแห่งคลื่น ชิล เอฟเอ็ม 89 ในเครือ เอ-ไทม์ มีเดีย ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในหลักสูตรปริญญาโท คณะนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (นานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาได้สมความตั้งใจ ท่ามกลางความภาคภูมิใจของครอบครัวและเพื่อนทั้งในและนอกวงการ พร้อมให้คำมั่นสัญญาว่า จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด ตามพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ชาช่า ริต์ตา รามณรงค์ชาช่า ริต์ตา รามณรงค์

Loading...