ช่อง 7HD ภูมิใจคว้ารางวัล หน่วยงานพัฒนาสังคมเป็นเลิศ จาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

77
ช่อง 7HD ภูมิใจคว้ารางวัล หน่วยงานพัฒนาสังคมเป็นเลิศ จาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ช่อง 7HD ภูมิใจคว้ารางวัล หน่วยงานพัฒนาสังคมเป็นเลิศ
จาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ช่อง 7HD สุดเจ๋งเข้ารับ รางวัลหน่วยงานที่มีผลงาน CSR เป็นเลิศ โดย นางนาฏนภางค์ จงสมจิต กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้จัดการฝ่ายการตลาด เป็นผู้แทนเข้ารับโล่รางวัล งานประกาศเกียรติคุณผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ จาก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องในวันคล้ายสถาปนาฯ ครบรอบ 18 ปี ที่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยืนยันนโยบายร่วมเป็นองค์กรสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุน และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพที่ดีต่อไป

นางนาฏนภางค์ จงสมจิต กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้จัดการฝ่ายการตลาด กล่าว ช่อง 7HD เป็นสื่อกลางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และปลุกจิตสำนึกให้คนในสังคม ได้ตระหนักและร่วมมือช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่อง และยังมีโครงการต่าง ๆ ในการร่วมพัฒนาให้สังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างยั่งยืน เช่น โครงการ 7สี ช่วยชาวบ้าน ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2543 ดำเนินการทั้งสมทบทุนและเป็นสื่อกลางส่งต่อความช่วยเหลือ บำรุงด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ รวมถึงลงพื้นที่บรรเทาความเดือดร้อน ให้กำลังใจพี่น้องผู้ประสบภัยชาวไทย และนานาประเทศที่ประสบภัยพิบัติร้ายแรงต่าง ๆ เช่น น้ำท่วม หรือการสนับสนุนส่งเสริมคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการมอบรถวีลแชร์เป็นอุปกรณ์ในการดำรงชีพ เป็นต้น ทั้งนี้ยังมอบโอกาสพัฒนาพื้นฐานชีวิตของเยาวชน ให้มีอนาคตทางการศึกษาเพิ่มขึ้น ผ่านโครงการ 7สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา ด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนดีแต่ขาดแคลนและมีจิตอาสา รวมถึงเรายังได้เปิดช่องทางให้ประชาชนได้มาเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ ที่มีผลต่อการดำรงคุณภาพชีวิตที่ดี ผ่านรายการ 7สี ช่วยชาวบ้าน ได้อีกด้วย

นางนาฏนภางค์ จงสมจิต กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้จัดการฝ่ายการตลาด
นางนาฏนภางค์ จงสมจิต กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้จัดการฝ่ายการตลาด

ช่อง 7HD ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ นักแสดง ผู้ประกาศข่าว ปลูกจิตอาสาหันมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และยังเป็นกำลังสำคัญร่วมรณรงค์ดูแลรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ เอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น รณรงค์ลดและรีไซเคิลการใช้พลาสติกเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้า หรือแม้แต่การประหยัดพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านโครงการ 7สี ปันรักให้โลก เป็นต้น

Loading...