ฉันเกิดในรัชกาลที่ 9 – เสก โลโซ [Official Audio]

639
ฉันเกิดในรัชกาลที่ 9 - เสก โลโซ

ฉันเกิดในรัชกาลที่ ๙ – เสก โลโซ [Official Audio]

เพลง ฉันเกิดในรัชกาลที่ ๙
ศิลปิน เสก โลโซ

เนื้อร้อง, ทำนอง, เรียบเรียงฯ, ควบคุมการผลิต และ อำนวยการผลิต โดย นาย เสกสรรค์ ศุขพิมาย
ร้องนำ, กีต้าร์ไฟฟ้า, กีต้าร์โปร่ง และ เบสกีต้าร์ โดย นาย เสกสรรค์ ศุขพิมาย
บันทึกเสียงกลองไฟฟ้า และ ตัดต่อดิจิตอล โดย นาย ต่อตระกูล ใบเงิน
เปียโนไฟฟ้า และ คีย์บอร์ด โดย นาย ณัฐฎ์ณัฐ หิรัญสมบูรณ์

 

ประสานงานการผลิต โดย นาย ณัฐฎ์ณัฐ หิรัญสมบูรณ์, นาย ศิวัช คำแดงสุข, นางสาว ปรียาภรณ์ ผาสุข และ นาย ธนกิจ เดชโยธิน
ผู้ช่วยศิลปิน โดย นาย ศิวัช คำแดงสุข และ นางสาว ปรียาภรณ์ ผาสุข
ผู้ดูแลเครื่องดนตรี ณ.ห้องบันทึกเสียง โดย นาย ชัยรัตร เล้าทวีทรัพย์, นาย ปิยะพันธ์ อานามนารถ, นายอัดชะนะ ฉิมนิล และ นาย ภูกฤช ฉิมท้วม
ฝ่ายดูแลอาหารและบริการ โดย นางสาว ดวงรัตน์ เพ็ชรคง, นาย ศักดิ์ชัย คชกริช, นาย สหชาติ พูลศรี และ นาย กฤษณะ บุณยจินดารัตน์
ซาวด์เอ็นจิเนียร์ และ บันทึกเสียง โดย นาย สุริยา ระงับพาล
ผสมเสียง โดย นาย สุริยา ระงับพาล และ นาย สุวัธชัย สุทธิรัตน์
มาสเตอร์ริ่ง โดย นาย สุวัธชัย สุทธิรัตน์
บันทึกเสียง ผสมเสียง มาสเตอร์ริ่ง ที่ ห้องบันทึกเสียง ไวท์เฮ้าส์ สตูดิโอ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (๑๗-๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙)

ฉันเกิดในรัชกาลที่ 9 - เสก โลโซ
ฉันเกิดในรัชกาลที่ 9 – เสก โลโซ
Loading...