ครบรอบ 60 ปี กลุ่มมิตรผล เปิดเวทีเฟ้นหาสุดยอดไอเดียสร้างสรรค์การต่อยอดคุณค่าพืชเศรษฐกิจ

211
Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016

ครบรอบ 60 ปี กลุ่มมิตรผล เปิดเวทีเฟ้นหาสุดยอดไอเดียสร้างสรรค์การต่อยอดคุณค่า
พืชเศรษฐกิจ ผ่านการประกวดโครงการ
“Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016” นวัตกรรมความคิด พลิกชีวิตสู่อนาคต
ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้าน Bioeconomy

กลุ่มมิตรผลเดินหน้าเจตนารมณ์ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยี ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้าน “Bioeconomy”  ที่ต่อยอดแนวความคิดเศรษฐกิจฐานชีวภาพและดำเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจในสังคมมาตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี ผ่านโครงการประกวด “Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016” นวัตกรรมความคิด พลิกชีวิตสู่อนาคต ประจำปี 2559 เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งไอเดียสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่พืชเศรษฐกิจ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท

นายประวิทย์ ประกฤตศรี ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มพลังงาน กลุ่มมิตรผล กล่าวว่า “ด้วยทุกวันนี้ทรัพยากรธรรมชาติบนโลกที่ใช้แล้วหมดไปอย่างเชื้อเพลิงฟอสซิลถูกนำไปใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมาย จนส่งผลให้แหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติมีแนวโน้มที่จะหมดลงในอนาคต และยังสร้างผลกระทบและมลภาวะในปริมาณมหาศาล ปัจจุบันได้มีการวิจัยคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ขึ้นมาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ทรัพยากรอย่างยั่งยืนอันได้แก่พืชเศรษฐกิจ เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ข้าว ซึ่งสามารถทดแทนฟอสซิลในการนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ จนเกิดเป็นโมเดล “เศรษฐกิจฐานชีวภาพ” (Bioeconomy) ที่กำลังเป็นที่สนใจไปทั่วโลกในขณะนี้ โดยเศรษฐกิจฐานชีวภาพนี้จะเป็นทางออกของปัญหาที่ได้กล่าวไว้ ทั้งในด้านอาหาร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม คาดการณ์ว่าในอีก 30 ปีข้างหน้า ประชากรโลกเพิ่มขึ้นถึง 7,000 ล้านคน ประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้เปรียบหลากหลายด้านเมื่อเทียบกับหลากหลายประเทศ อาทิ พื้นฐานเศรษฐกิจฐานชีวภาพที่ดี โครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งพร้อมสู่การต่อยอด โดยเฉพาะภาคการเกษตรที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง กลุ่มมิตรผลได้ดำเนินธุรกิจเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจฐานชีวภาพมากว่า 20 ปี เป็นหนึ่งในองค์กรที่พร้อมผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจฐานชีวภาพอย่างแข็งแกร่ง ขานรับนโยบายภาครัฐที่มีนโยบายปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศสู่ Thailand 4.0 ด้วย New S-Curve ที่มุ่งหวังเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและยกระดับรายได้ของเกษตรกรภายใน 10 ปี พร้อมยกระดับประเทศไทยให้หลุดพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle-income trap) ในอนาคต ซึ่งอีกหนึ่งหัวใจสำคัญที่จะนำพาประเทศไทยให้ไปถึงเป้าหมายได้ คือ การพัฒนาคน ด้วยการสร้างนวัตกรจำนวนมาก กลุ่มมิตรผล ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพและความสามารถของคนรุ่นใหม่ซึ่งให้ความสนใจกับเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น ด้วยพลังแห่งการสร้างสรรค์ที่มีอยู่อย่างเต็มเปี่ยม อีกทั้งเป็นการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 60 ปีของกลุ่มมิตรผลที่ได้ดำเนินธุรกิจควบคู่ความใส่ใจในสังคมมาโดยตลอด และตอกย้ำภาพการเป็นผู้นำด้าน Bioeconomy จึงได้จัดการประกวดโครงการ Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016  นวัตกรรมความคิด พลิกชีวิตสู่อนาคตประจำปี 2559 ขึ้น เพื่อเฟ้นหานวัตกรไอเดีย นำนวัตกรรมต่อยอดคุณค่าพืชเศรษฐกิจ ด้วยความมุ่งหวังที่จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ”

โครงการดังกล่าวเปิดโอกาสให้ นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุปริญญาจนถึงปริญญาโทหรือเทียบเท่าทั่วประเทศ ทีมละไม่เกิน 4 คน สามารถนำเสนอภาพรวมของแนวคิดที่นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สามารถต่อยอดคุณค่าให้กับพืชเศรษฐกิจแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยแนวความคิดที่ได้จะต้องสามารถช่วยต่อยอดคุณค่าพืชเศรษฐกิจนั้นให้มีความยั่งยืน ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยโครงการนี้จะจัดอบรมเพื่อให้ความรู้ทั้งในด้านความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างแผนธุรกิจที่ครอบคลุมทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติ พร้อมเงินรางวัล ประกอบด้วย รางวัลที่ 1 เงินสด 200,000 บาท รางวัลที่ 2 เงินสด 150,000 บาท และ รางวัลที่ 3 เงินสด 100,000 บาท นอกจากนี้ ผู้เข้าประกวดที่ถูกคัดเลือกเข้าในรอบ 12 ทีมสุดท้ายที่มีไอเดียโดดเด่น มีโอกาสได้รับทุนการศึกษาจากกลุ่มมิตรผล เพื่อศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย

สำหรับผู้สนใจโครงการ Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016 สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2559 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.mitrphol.com/bioinnovator หรือwww.facebook.com/mitrpholbioinnovatorawards หรือสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด โทร. 02-794-1270

Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016

Loading...