คณบดี ม.รังสิต ชี้แจงกรณี ณเดชน์ คูกิมิยะ ดาราได้อภิสิทธิ์มากกว่านักศึกษาทั่วไป

1328
ณเดชน์ คูกิมิยะ

    คณบดี ม.รังสิต ชี้แจง กรณี ณเดชน์ คูกิมิยะ  ดาราได้อภิสิทธิ์มากกว่านักศึกษาทั่วไป

เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในโลกโซเชียลตอนนี้ กับกรณีการจบการศึกษาของพระเอกหนุ่ม ณเดชน์ คูกิมิยะ ที่เจ้าตัวถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า ไม่ค่อยเข้าเรียน มาสอบช้า แต่ก็ยังสามารถเข้าสอบได้ และแถมยังเรียนจบจนได้เกียรตินิยมอันดับที่สองจากมหาวิทยาลัยรังสิตอีกด้วย

ด้วยเหตุนี้ทำให้มีกลุ่มคนร่วมวิจารณ์ระบบการศึกษาและจัดการของมหาลัยดังกล่าวจนล่าสุดได้มีคำชี้แจงมาจากทางคณบดีคณะนิเทศศสาตร์มหาวิทยาลัยรังสิตต่อกรณีของณเดชน์ซึ่งเจ้าตัวศึกษาจยที่คณะนี้ในสาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์

“ตามที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ ถึงกรณีของนายณเดชน์ คูกิมิยะ นักศึกษาสาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในโซเชียลมีเดียจนนำมาซึ่งความเสื่อมเสีย มหาวิทยาลัยรังสิตจึงขอชี้แจงถึงกรณีดังกล่าว ดังต่อไปนี้

นาย ณเดชน์ คูกิมิยะ เป็นนักศึกษาสาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งเป็นหลักสูตร 4 ปี ซึ่งณเดชน์เป็นคนที่มีพื้นฐานที่ดี ทั้งในเรื่องของภาษา และวิชาชีพด้านภาพยนตร์ และวีดิทัศน์มาก่อนที่จะเข้ามาเรียนที่คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต นั่นจึงเป็นสิ่งที่ส่งผลให้ณเดชน์เรียนจบด้วยคะแนนเฉลี่ย 3.31 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยรังสิต ที่จะมอบรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 ให้แก่นักศึกษาผู้ที่มีผลการเรียนตั้งแต่ 3.00 – 3.50

ต่อคำถามที่ว่า ไม่เข้าเรียนแล้วจบได้อย่างไรนั้น

ขอชี้แจงดังนี้ กรณีที่ณเดชน์ไม่สามารถมาเรียนได้ จะมีหนังสือขออนุญาตลาเรียนจากการถ่าย เพื่อชี้แจงเหตุผลในการขาดเรียนเสมอ ซึ่งณเดชน์ได้ติดตามงานและส่งงานทุกครั้ง ถึงแม้ไม่ใช่ว่านักแสดงทางมหาวิทยาลัยรังสิต ให้สิทธิ์ในการลาเรียนกับนักศึกษาทุกคนเช่นกัน ในเรื่องของการสอบ ทางมหาวิทยาลัยรังสิตไม่ได้มีมาตรการในการช่วยเหลือนักศึกษา นักศึกษาต้องทำให้ข้อสอบให้ผ่านเกณฑ์จึงจะจบ ทั้งนี้ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ไม่ใช่นักศึกษาทุกคนที่จะจบออกไป บางคนใช้เวลาเรียนหลายปีกว่าจะจบ

มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ให้เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนเพียงแห่งเดียวที่ได้รับการจัดให้อยู่ในระดับ “ดีมาก” ในกลุ่มสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิต และคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ถูกจัดให้อยู่ในระดับสูงสุดของการประเมินจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เช่นกัน”

"ณเดชน์ คูกิมิยะ"
ณเดชน์ คูกิมิยะ
"ณเดชน์ คูกิมิยะ"
ณเดชน์ คูกิมิยะ
"ณเดชน์ คูกิมิยะ"
ณเดชน์ คูกิมิยะ
"ณเดชน์ คูกิมิยะ"
ณเดชน์ คูกิมิยะ
Loading...