กองทัพบก จัดโครงการ การประกวดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

147
ลูกทุ่งไทยเพื่อแผ่นดิน ปี 2

กองทัพบก จัดโครงการ การประกวดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น หัวข้อ ประชารัฐรวมใจ ลูกทุ่งไทยเพื่อแผ่นดิน ปี ๒

ร่วมเสริมสร้าง ความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ สืบสานศิลปวัฒนธรรมผ่านบทเพลงอันเป็นมนต์เสน่ห์ของไทย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ประธานโครงการฯ กล่าวถึงการจัดตั้งโครงการนี้ว่า ตามที่รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีนโยบายประชารัฐ ที่มุ่งเน้นส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชน หน่วยงานภาครัฐ กับภาคเอกชนต่างๆ ให้ดำเนินงานตอบสนองและสอดคล้องซึ่งกันและกัน เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายดังกล่าว กองทัพบกจึงได้จัดทำโครงการ การประกวดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น “ประชารัฐรวมใจ ลูกทุ่งไทยเพื่อแผ่นดิน” ขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ในชุมชน ซึ่งได้ดำเนินการครั้งแรกในปี ๒๕๕๙ และสืบเนื่องจากปีนี้ ถือเป็นปีที่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่ามีความโศกเศร้า จากการสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ซึ่งถือเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ลูกทุ่งไทยเพื่อแผ่นดิน ปี 2
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงได้ขอให้พี่น้องประชาชนน้อมนำคำสอนของพระองค์ท่าน ที่ถือเป็นศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิตประจำวัน ดังนั้นการจัดการประกวดโครงการฯ ในปีนี้จึงได้นำแนวทางคำสอนของพระองค์ท่านมาเป็นหลักในการประกวดโดยใช้ชื่อว่า การประกวดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ในหัวข้อ “ประชารัฐรวมใจ ลูกทุ่งไทยเพื่อแผ่นดินปีที่ ๒” ตอน “ตามรอยสืบสาน พระราชปณิธาน พ่อ” โดยใช้บทเพลงและดนตรีเป็นสื่อ
ลูกทุ่งไทยเพื่อแผ่นดิน ปี 2
รูปแบบการคัดเลือกวงดนตรีลูกทุ่งในรอบภูมิภาคจะทำการคัดเลือกโดยจะคัดจาก ๑ ชุมชนต่อ ๑ วงในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ เพื่อให้ได้ตัวแทนภูมิภาคละ ๒ วง แล้วจากนั้นจัดให้มีการประกวดรอบชิงชนะเลิศในพื้นที่ส่วนกลาง โดยในการประกวดจะใช้บทเพลงทั้งสิ้น ๓ บทเพลง คือ เพลงบังคับ ๑ เพลง ซึ่งเป็นเพลงแต่งใหม่หรือเพลงที่มีอยู่แล้ว แต่ต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการดำเนินตามคำสอน หรือแนวทางตามพระราชดำริที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ได้ให้ไว้โดยทุกวงจะต้องนำเสนอในรูปแบบของละครเพลง ซึ่งถือเป็นเพลงบังคับ และอีก ๒ เพลงจะเป็นเพลงช้าและเพลงเร็วตามความถนัดของแต่ละวง โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลจากผู้บัญชาการทหารบก พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า ๕ แสนบาท
ลูกทุ่งไทยเพื่อแผ่นดิน ปี 2
โครงการการประกวดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ภายใต้หัวข้อ “ประชารัฐรวมใจ ลูกทุ่งไทยเพื่อแผ่นดิน ปี ๒” ตอน ตามรอยสืบสาน พระราชปณิธาน “พ่อ”  เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งในรอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ. เวสต์เกต ฮอลล์ ชั้น ๔ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐-๑๗.๐๐ น.โดยผู้สมัครท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณเก่ง ไกรวิทย์ โทร. ๐๘๑-๘๑๗-๖๕๖๙ หรือ สามารถติดตามกติกาคุณสมบัติการสมัครและข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่ https://www.facebook.com/ประชารัฐรวมใจลูกทุ่งไทยเพื่อแผ่นดิน
ลูกทุ่งไทยเพื่อแผ่นดิน ปี 2
Loading...