สยามพารากอน แบงค็อก รอยัล ออร์คิด พาราไดซ์ มหัศจรรย์กล้วยไม้แห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 10

416
สยามพารากอน แบงค็อก รอยัล ออร์คิด พาราไดซ์ มหัศจรรย์กล้วยไม้แห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 10

“ สยามพารากอน แบงค็อก รอยัล ออร์คิด พาราไดซ์ มหัศจรรย์กล้วยไม้แห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 10
ใต้ร่มพระบารมี น้อมถวายภักดี องค์ราชันและองค์ราชินี ”

สยามพารากอน ขอเชิญร่วมชมความงดงามของกล้วยไม้หลากสกุลกว่า 700,000 ดอก ในงาน “ สยามพารากอน แบงค็อก รอยัล ออร์คิด พาราไดซ์ มหัศจรรย์กล้วยไม้แห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 10 ใต้ร่มพระบารมี น้อมถวายภักดี องค์ราชันและองค์ราชินี ” อลังการด้วยพญาอนันตนาคราช 7 เศียร พร้อมชมความงดงามของกล้วยไม้นานาพันธุ์หลากสกุลกว่า 700,000 ดอก ระหว่างวันที่ 7 – 12 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

มหัศจรรย์กล้วยไม้แห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 10

งาน “ สยามพารากอน แบงค็อก รอยัล ออร์คิด พาราไดซ์ มหัศจรรย์กล้วยไม้แห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 10 ใต้ร่มพระบารมี น้อมถวายภักดี องค์ราชันและองค์ราชินี ” เป็นงานแสดงกล้วยไม้ระดับประเทศยิ่งใหญ่ จัดโดย สยามพารากอน ร่วมกับ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย, สำนักนายกรัฐมนตรี, กองทัพอากาศ, กรุงเทพมหานคร , บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ ใต้ร่มพระบารมี น้อมถวายภักดี องค์ราชันและองค์ราชินี เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี จอมราชัน อภิวันท์ 84พรรษา องค์ราชินี คู่พระบารมี ปีมหามงคล
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
ภายในงานพบกับความงดงามอลังการของ “กล้วยไม้” หลากหลายสายพันธุ์กว่า 700,000 ดอก เพื่อให้ผู้เข้าชมงานได้สัมผัสความงดงามตระการตาของสีสันกล้วยไม้นานาพันธุ์ โดยมีความพิเศษของโซนต่างๆ ในงานปีนี้
· พบไฮไลท์ความยิ่งใหญ่สุดตระการตาของประติมากรรมกล้วยไม้ พญาอนันตนาคราช 7 เศียร ความสูงจากกรองคอถึงยอดพระเศียรพญานาค สูง 3 เมตร ทั้งนี้ พญานาคเป็นเทพเจ้าแห่งน้ำ เป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ ความอุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังรายล้อมพญานาครอบๆ และประดับประดาด้วยกล้วยไม้ 9 สกุล เป็นสายธารน้ำที่พาดผ่านเปรียบได้ดังน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่นำความอุดมสมบูรณ์ ความสุข ความเจริญไปยังทั่วทุกสารทิศของผืนแผ่นดินไทย จัดแสดงที่บริเวณ Botanical Garden (โบทานิคอล การ์เด้นท์) ชั้น M
· ในส่วนของพื้นที่ Hall of fame (ฮอลล์ ออฟ เฟม) ชั้น M เป็นโซนแห่งการเทิดพระเกียรติ นำสัญลักษณ์ช้างเผือกมาใช้เป็นหลักในการตกแต่งประดับด้วยดอกไม้กล้วยไม้หลากสายพันธุ์ พร้อมชื่นชมความงดงามของกล้วยไม้พระราชทานนาม 14 สายพันธุ์ ได้แก่ กล้วยไม้แคทลียา ‘ควีนสิริกิติ์’ กล้วยไม้พระราชทานนามในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันสตรีไทย, กล้วยไม้รองเท้านารี ‘พริ้นเซสสังวาลย์’, กล้วยไม้รองเท้านารีดอยตุง ‘สังวาลย์’, กล้วยไม้รองเท้านารีดอยตุง, กล้วยไม้รองเท้านารี ‘สังวาลย์เซเลเบรชั่น ปีที่ 108’ และกล้วยไม้รองเท้านารี ‘สังวาลย์แอนนิเวอร์ชารี ปีที่ 108’ กล้วยไม้พระราชทานนามในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, กล้วยไม้เอื้องศรีประจิม, กล้วยไม้เอื้องศรีอาคเนย์, กล้วยไม้เอื้องศรีเชียงดาว, กล้วยไม้หวาย ‘รักตสิริน’, กล้วยไม้หวาย ‘ม่วงราชกุมารี’ กล้วยไม้พระราชทานนามในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, กล้วยไม้ฟาแลนนอพซิส ‘พริ้นเซสจุฬาภรณ์’ กล้วยไม้พระราชทานนามในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี, กล้วยไม้หวาย ‘ชมพูนครินทร์’ กล้วยไม้พระราชทานนามในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์,กล้วยไม้หวาย ‘โสมสวลี’ กล้วยไม้พระราชทานนามในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ นอกจากนี้ยังจัดแสดงกล้วยไม้ 9 สกุล ได้แก่ สกุลแวนดา, สกุลคัทลียา, สกุลหวาย , สกุลออนซิเดียม และสกุลใกล้เคียง ซิมบิเดียม แกรมมาโตฟิลลัม และกล้วยไม้ดิน, สกุลรองเท้านารี, สกุลฟาแลนนอปซิส, สกุลหวายแดง แมลงปอ และอแรนดา , กล้วยไม้พันธุ์แท้ และกล้วยไม้ลูกผสมอื่น ๆ ที่บริเวณ Hall of Fame (ฮอลล์ ออฟ เฟม) ชั้น M
· ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โครงการ “ปลูกไทย…ในแบบพ่อ” โครงการในพระราชดำริต่างๆ เป็นการปลูกจิตสำนึก และปูรากฐานให้เยาวชนน้อมนำแนวทางที่ทรงสอนไปเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตสร้างความมั่นคงให้ประเทศชาติอย่างยั่งยืน อาทิ โครงการ “ปลูกไทย…ในแบบพ่อ”, โครงการหลวง “ประพาสต้นบนดอย”, เศรษฐกิจพอเพียง “พอเพียงเพื่อเพียงพอ”, โครงการเกี่ยวกับน้ำ “น้ำจากฟ้า” และกองทัพอากาศกับโครงการพระราชดำริฝนหลวงและโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศคืนผืนป่าถวายพ่อหลวงของแผ่นดิน จัดแสดงที่บริเวณ Hall of Fame (ฮอลล์ ออฟ เฟม) ชั้น M
· ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรูปแบบของคลิปวีดีโอ เพียงบันทึกคลิปถวายพระพรที่จุด Video Booth คลิปวิดีโอจะนำไปขึ้นฉาย Social Wall บนจอ LED ขนาดใหญ่ บริเวณ Hall of Fame (ฮอลล์ ออฟ เฟม) ชั้น M
· นอกจากนี้ ภายในงานยังมี กิจกรรมรับฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์จากวงดุริยางค์ทหารอากาศ ในวันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2559 เวลา 18.00 – 20.00 น., เดินเที่ยวชมงานอย่างเพลิดเพลินด้วยมัคคุเทศก์น้อย จากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ทุกวัน วันละ 3 รอบ เวลา 11.00 น.14.00 น. 16.00 น.

ร่วมชื่นชมความงดงามอลังการของกล้วยไม้นานาพันธุ์ พร้อมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ในงาน “ สยามพารากอน แบงค็อก รอยัล ออร์คิด พาราไดซ์ มหัศจรรย์กล้วยไม้แห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 10 ใต้ร่มพระบารมี น้อมถวายภักดี องค์ราชันและองค์ราชินี ” ระหว่างวันที่ 7 – 12 มิถุนายน 2559 ณ โบทานิคอล การ์เด้นท์และฮอลล์ ออฟ เฟม ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน

มหัศจรรย์กล้วยไม้แห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 10

Advertisement